Xã hội
16 Tháng Mười Một 2012 7:35 SA (GMT+0700)
Nhiều chính sách an sinh xã hội đã phát huy hiệu quả

Thời gian qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước đã giải quyết những khó khăn cho các hộ nghèo, các đối tượng yếu thế khác, đảm bảo an sinh xã hội, tạo sự đồng thuận chung. Trao đổi với Báo Phú Yên xung quanh việc triển khai các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, ông Nguyễn Văn Lãng, Giám đốc Sở LĐ-TB-XH Phú Yên, cho biết:

 

Trong những năm qua, Đảng, Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, nhiều chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội, từng bước cải thiện, nâng cao đời sống nhân dân, đặc biệt là hộ nghèo. Riêng tỉnh Phú Yên, các ngành chức năng đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch trình UBND tỉnh và HĐND thông qua Đề án giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015, đề án hỗ trợ người khuyết tật…

xe-dap121116.jpg

Đồng chí Huỳnh Tấn Việt - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng lãnh đạo Hội Cứu trợ người tàn tật - Trẻ mồ côi Phú Yên trao xe đạp cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn - Ảnh: K.CHI

* Đâu là những chương trình, chính sách được triển khai trong thời gian qua, thưa ông?

- Các chương trình, chính sách giảm nghèo, an sinh xã hội như: dạy nghề cho người nghèo; cho hộ nghèo vay vốn ưu đãi giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và phát triển hệ thống thông tin thị trường, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động tìm được việc làm. Các chương trình, chính sách an sinh xã hội đã tập trung vào các xã nghèo như xã bãi ngang ven biển, xã thuộc Chương trình 135, các thôn, buôn đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt, các chính sách trợ cấp xã hội theo Nghị định 67 đã tạo điều kiện để cuộc sống các đối tượng thụ hưởng chính sách xã hội ổn định về cơ bản. Chương trình xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ đã được triển khai thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện cho hộ nghèo có được nhà ở ổn định, góp phần vào thành công của chương trình giảm nghèo chung trên toàn tỉnh. Công tác trợ giúp đột xuất được tăng thêm và phát huy hiệu quả. Hằng năm, Nhà nước hỗ trợ gạo cho người dân ở các địa phương khắc phục thiên tai, ổn định cuộc sống; các phong trào tương thân tương ái đóng góp đáng kể vào hỗ trợ đột xuất cho cộng đồng gặp rủi ro. Nhà nước không ngừng tăng đầu tư cho phát triển các dịch vụ cơ bản gồm: giáo dục, y tế, nước sạch, thông tin truyền thông, đặc biệt ưu tiên cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thuộc các huyện nghèo, các xã đặc biệt khó khăn, lao động nông thôn và các đối tượng yếu thế khác.

Với những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong những năm qua, đã giải quyết kịp thời những khó khăn cho đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần vào công cuộc giảm nghèo chung của tỉnh.

* Ông có thể cho biết kết quả thực hiện đảm bảo an sinh xã hội của ngành?

- Với những nỗ lực phấn đấu của các ngành LĐ-TB-XH có liên quan và các địa phương, từ năm 2006-2010, tỉnh đã thực hiện được một số nội dung: cho vay quỹ quốc gia giải quyết việc làm 1.634 dự án, với tổng nguồn vốn vay gần 52 tỉ đồng, giải quyết việc làm mới cho hơn 10.500 lao động; tổ chức giới thiệu và đưa 1.800 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, giới thiệu gần 26.000 lao động có việc làm ổn định thông qua các trung tâm giới thiệu việc làm của tỉnh và hơn 88.000 lao động được giải quyết việc làm thông qua các chương trình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đã có gần 77.500 hộ nghèo được vay vốn phát triển sản xuất, 25.500 học sinh, sinh viên được vay vốn để học tập, 634.716 lượt người nghèo và nhân dân sinh sống tại các xã đặc biệt khó khăn được cấp thẻ bảo hiểm y tế để khám chữa bệnh miễn phí; 161.000 lượt học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được miễn giảm học phí và các khoản đóng góp xây dựng trường lớp; 4.224 hộ nghèo được hỗ trợ giống, vật tư, phân bón và tập huấn chuyển giao kỹ thuật để phát triển sản xuất, 2.073 người nghèo được học nghề; 8.852 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở, 255 hộ nghèo được hỗ trợ đất ở; hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và dân sinh của 8/8 xã nghèo đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.

Năm 2011, thực hiện Quyết định 268 của Thủ tướng Chính phủ, Phú Yên đã thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 45.606 hộ nghèo. Tính đến năm 2012, toàn tỉnh có 35.636 đối tượng trợ cấp xã hội hằng tháng. Tỉnh cũng vừa phê quyệt đề án hỗ trợ cho người khuyết tật với kinh phí 24 tỉ đồng để giúp họ có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Ngoài ra, việc triển khai thực hiện Nghị định 67 với gần 36.000 đối tượng được hỗ trợ đã góp phần ổn định cuộc sống cho một bộ phận không nhỏ những người khó khăn trong xã hội.

Với những chính sách, dự án thuộc chương trình, mục tiêu quốc gia giảm nghèo, bảo trợ xã hội đã được triển khai, cùng với sự nỗ lực của các cấp, ngành, trong những năm qua, công tác xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội ở Phú Yên được triển khai đồng bộ và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Theo kết quả điều tra đã có 32.083 hộ thoát nghèo (từ năm 2006-2010), giảm tỉ lệ hộ nghèo từ 19,31% xuống còn 9% vào cuối năm 2010 theo tiêu chí cũ. Theo tiêu chí mới, đến cuối năm 2011, toàn tỉnh còn 40.524 hộ nghèo, chiếm tỉ lệ 16,96%.

xe-lan121116.jpg

Chăm lo cho các đối tượng yếu thế trong xã hội, đảm bảo an sinh là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước - Ảnh: K.CHI

* Theo tiêu chí mới, Phú Yên vẫn còn rất nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo. Ngành LĐ-TB-XH có những giải pháp gì để giúp các đối tượng đó, góp phần đảm bảo an sinh xã hội?

- Bên cạnh những kết quả đạt được, Phú Yên vẫn còn một số tồn tại như: giảm nghèo chưa bền vững, nguy cơ tái nghèo cao, các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển, vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số, số nghèo còn rất cao. Hộ nghèo có nhà tạm cần được xóa vẫn còn nhiều, nhưng Chính phủ chưa có cơ chế thực hiện xóa nhà tạm theo Quyết định 167 giai đoạn 2.

Để công cuộc xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh đạt kết quả tốt trong những năm đến, ngành tập trung triển khai tốt đào tạo nghề cho lao động nông thôn; tiếp tục thực hiện tốt Đề án về giảm nghèo và giải quyết việc làm giai đoạn 2011-2015; thực hiện đầy đủ kịp thời các chính sách y tế, giáo dục đào tạo, các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, xã bãi ngang ven biển và chính sách về bảo trợ xã hội theo Nghị định 167 của Chính phủ.

Bên cạnh đó, ngành LĐ-TB-XH tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai thực hiện trợ cấp cho các đối tượng bảo trợ xã hội; chăm lo đời sống vật chất, thăm, tặng quà các đối tượng nghèo, bảo trợ xã hội trong các dịp lễ, tết… Tiếp tục triển khai đề án trợ giúp người tàn tật, tạo điều kiện để họ có cơ hội vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập cộng đồng. Bên cạnh đó, Đảng, Nhà nước cần có những cơ chế, chính sách hỗ trợ những hộ vừa thoát nghèo và những hộ cận nghèo, nhằm hạn chế tái nghèo. Nâng cao hoạt động truyền thông về công tác giảm nghèo, giới thiệu các mô hình hay về giảm nghèo trên các phương tiện đại chúng, lồng ghép tuyên truyền vận động nâng cao nhận thức cho người nghèo, tự lực vươn lên. Xây dựng một số mô hình giảm nghèo bền vững, nhằm giúp cho một bộ phận hộ nghèo phát huy nguồn lực tại chỗ, tăng thu nhập giúp hộ gia đình thoát nghèo bền vững và nhân rộng cho các hộ nghèo khác trên địa phương…

* Xin cảm ơn ông!

KIM CHI (thực hiện)

Viết bình luận của bạn ở đây
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
Mã bảo mật:
Mã bảo mật
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên điện tử - http:// www.baophuyen.com.vn. Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên
Giấy phép xuất bản số 210/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 17-11-2005
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa. Điện thoại: (057).2211110 - (057).3842488, Fax: 057.3841275.
E-mail: toasoandientu@baophuyen.com.vn. Ghi rõ nguồn "Báo Phú Yên điện tử" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek