Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xă đă nghỉ việc 

Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25/3/2010 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung 

Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lư công chức 

Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27/02/2010 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-CP ngày 13/4/2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xă hội

Nghị định số 92/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xă, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách cấp xă

Nghị định số 76/2009/NĐ-CP ngày 15/9/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Nghị định 62/2009/NĐ-CP ngày 27/7/2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

134/2008/NĐ-CP Điểu chỉnh thu nhập tháng đối với BHXH tự nguyện

127/2008/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về Bảo hiểm thất nghiệp

122/2008/NĐ-CP Phu cap khu vuc dv nguoi huong luong huu tro cap BHXH 1 lan

110/2008/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp Việt Nam

111/2008/NĐ-CP Mức lương tối thiểu vùng doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

101/2008/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xă hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xă đă nghỉ việc

94/2008/NĐ-CP Chuc nang nhiem vu quyen han co cau to chuc BHXH VN

83/2008/NĐ-CP ngày 31/7/2008 điều chỉnh tiền lương tiền công đă đóng BHXH do người sử dụng lao động quy định

54/2008/NĐ-CP Thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ trong CAND

54/2008/NĐ-CP quy định CS với thân nhân có thời gian phục vụ trong CAND

190/2007/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về BHXH tự nguyện

184/2007/NĐ-CP Điều chỉnh lương hưu và trợ cấp đối với cán bộ Xă đă nghỉ việc

167/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu của các doanh nghiệp trong nước

168/2007/NĐ-CP Quy định về mức lương tối thiểu cho các đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài

132/2007/NĐ-CP chính sách tinh giản biên chế

106/2007/NĐ-CP CĐ với GĐ Hạ sỹ quan và Binh sỹ Tại ngũ

68/2007/NĐ-CP BHXH bắt buộc với quân nhân, CAND...

152/2006/NĐ-CP Hướng dẫn một số điều về Luật

114/2002/NĐ-CP Quy định về tiền lương

63/2005/NĐ-CP Ban hành điều lệ BHYT

166/2007/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

 

Trang Chủ
Văn bản Nghị định
Giới thiệu
Chế độ chính sách
Thủ tục tham gia
T́m hiểu luật BHXH
T́m hiểu luật BHYT
Biểu mẫu mới
Văn bản mới
Hỏi - Đáp