Quyết định 777/QĐ-BHXH ngày 17/5/2010 của BHXH Việt Nam về việc ban hành Quy định về hồ sơ và quy tŕnh giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xă hội

CV số 1885/BHXH-CSYT ngày 11/5/2010 của BHXH Việt Nam v/v giải quyết vướng mắc về công tác giám định KCB BHYT 

CV số 1419/BHXH-BT ngày 20/4/2010 của BHXH Việt Nam v/v thu BHXH, BHYT, BHTN theo mức lương tối thiểu chung 730.000đ 

CV số 1275/BHXH-CSYT ngày 13/4/2010 của BHXH Việt Nam v/v quản lư, giám định, thanh toán chi phí thuốc theo chế độ BHYT 

CV số 1274/BHXH-BT ngày 13/4/2010 của BHXH Việt Nam v/v Chi hoa hồng Đại lư thu, phát hành thẻ BHYT 

CV số 1188/BHXH-CSXH ngày 06/4/2010 của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn thực hiện chế độ chính sách BHXH

CV số 1160/BHXH-BC v/v hướng dẫn thu, hoạch toán quản lư và sử dụng khoản thu phí cấp lại và đổi thẻ bảo hiểm y tế

CV số 535/BHXH-KHTC ngày 10/02/2010 của BHXH Việt Nam V/v thông báo mức xử lư vi phạm về đóng bảo hiểm y tế

Quyết định số 335/QĐ-BHXH ngày 10/02/2010 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về mức xử lư vi phạm đóng bảo hiểm xă hội

CV số 492/BHXH-CSYT ngày 04/02/2010 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí thuốc, vật tư y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi

CV số 338/BHXH-CSYT ngày 28/01/2010 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí mổ Phaco tại bệnh viện huyện

Quyết định số 82/QĐ-BHXH ngày 20/01/2010 của Tổng giám đốc BHXH Việt Nam ban hành quy định vể tổ chức thực hiện hợp đồng khám chữa bệnh, giám định chi trả chi phí khám, chữa bệnh, quản lư và sử dụng quỹ bảo hiểm y tế

CV số 116/BHXH-CSXH ngày 15/01/2010 của BHXH Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại công văn số 1615/BHXH-CSXH ngày 02/6/2009 về hướng dẫn thực hiện thu-chi bảo hiểm thất nghiệp

CV số 38/BHXH-CSYT ngày 07/1/2010 của BHXH Việt Nam V/v khẩn trương phát hành thẻ BHYT mới

CV số 5021/BHXH-CST ngày 30/12/2009 của BHXH Việt Nam về việc cấp thẻ BHYT

CV số 02/BHXH-CSYT ngày 04/01/2010 của BHXH Việt Nam về việc đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh

CV số 4873/BHXH-BT ngày 22/12/2009 của BHXH Việt Nam v/v hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ BHYT

CV số 4866/BHXH-CSYT ngày 21/12/2009 của BHXH Việt Nam v/v thực hiện Chỉ thị số 38/CT/TW

Cv số 4663/BHXH-CST ngày 10/12/2009 của BHXH Việt Nam V/v thông báo mẫu thẻ BHYT mới và giải quyết một số vướng mắc trong cấp sổ, thẻ

CV số 4662/BHXH-CSYT ngày 10/12/2009 của BHXH Việt Nam V/v đang kư KCB ban đầu và xác định nguồn kinh phí KCB BHYT năm 2010

CV số 4597/BHXH-BT ngày 07/12/2009 của BHXH Việt Nam V/v ghi bổ sung thời gian đóng BHXH trên sổ BHXH

CV số 4544/BHXH-BC ngày 03/12/2009 của BHXH Việt Nam V/v chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH trong dịp Tết nguyên đán Canh Dần

CV số 4520/BHXH-CSXH ngày 03/12/2009 của BHXH Việt Nam V/v chế độ trợ cấp mất sức lao động đối với người đồng thời là thương binh

Quyết định số 1359/QĐ-BHXH ngày 25/11/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam quy định về cấp, quản lư và sử dụng thẻ Bảo hiểm y tế

CV số 3996/BHXH-CST ngày 5/11/2009 của BHXH Việt Nam V/v cấp thẻ BHYT theo mẫu và mă thẻ mới

CV số 3782/BHXH-CST ngày 19/10/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn việc xác nhận trên sổ bảo hiểm xă hội

CV số 3686/BHXH-BT ngày 14/10/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thu bảo hiểm y tế

CV số 3533/BHXH-CSYT ngày 05/10/2009 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán chi phí đơn thuốc sau điều trị nội trú đối với người bệnh BHYT

CV số 3522/BHXH-BC ngày 02/10/2009 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH hàng tháng

CV số 216/BHXH-BCS ngày 10 tháng 9 năm 2009 của Ban cán sự Đảng BHXH Việt Nam về việc tăng cường công tác cán bộ

CV số 3209/BHXH-CSYT ngày 08 tháng 9 năm 2009 của BHXH Việt Nam về việc phê duyệt giá thu một phần viện phí các DVKT

Quyết định số 1071/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam về việc ban hành mă số ghi trên thẻ BHYT

CV số 652/QĐ-BHXH ngày 05 tháng 6 năm 2009, quyết định về việc ban hành tạm thời mẫu và mă số thẻ bảo hiểm y tế hộ gia đ́nh

CV số 2457/BHXH-BT ngày 27/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc triển khai BHYT tự nguyện

CV số 2421/BHXH-CSYT ngày 17/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc thanh toán trực tiếp chi phí VTYTTH, VTYTTT theo quyết định số 21

CV số 2209/BHXH-CST ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn chi tiết việc cấp, quản lư và sử dụng sổ BHXH

CV số 2188/BHXH-VP ngày 7/7/2009 của BHXH Việt Nam về việc đính chính nội dung văn bản

Quyết định số 2218/QĐ-BYT ngày 19/6/2009 của Bộ Y tế, quyết định v/v ban hành Bảng giá thu một phần viện phí áp dụng tại Trung tâm chỉnh h́nh và phục hồi chức năng trẻ tàn tật vận động trực thuộc Bộ Lao động-Thương binh và Xă hội

CV số 2036/BHXH-BC ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn quản lư, chi trả các chế độ BHXH tự nguyện

CV số 2044/BHXH-BT ngày 29/6/2009 của BHXH Việt Nam về việc điều chỉnh ghi sổ BHXH về tiền lương đóng BHXH

CV số 2035/BHXH-CSXH ngày 26/6/2009 của BHXH Việt Nam v/v: sửa đổi, bổ sung công văn số 1615/BHXH-CSXH về hướng dẫn thực hiện thu-chi bảo hiểm thất nghiệp

CV số 1925/BHXH-CSYT ngày 22/6/2009 v/v hướng dẫn giải quyết một số vướng mắc trong thực hiện công tác KCB BHYT

CV số 1773/BHXH-CST ngày 11 tháng 6 năm 2009 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn bổ sung việc xác nhận sổ Bảo hiểm xă hội.

CV số 1713/BHXH-BT, ngày 08/6/2009 của Bảo hiểm xă hội Việt Nam v/v thu BHXH tự nguyện

QĐ số 653/QĐ-BHXH, ngày 5/6/2009 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, Quyết định về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế cá nhân

Hướng dẫn biểu mẫu thu - chi Bao hiểm thất nghiệp

CV Số: 1615/BHXH-CSXH V/v: Hướng dẫn thực hiện thu - chi bảo hiểm thất nghiệp.

Bieu mau QD 555

QD 555/QD-BHXH Ban hành quy định cấp, quản lư và sử dụng sổ bảo hiểm xă hội

Quyết định Ban hành quy định cấp, quản lư và sử dụng sổ bảo hiểm xă hội

Quyết định 3636/QĐ-BHXH quy định cấp, quản lư và sử dụng sổ BHXH

1564/BHXH-BT Hướng dẫn BHXH tự nguyện

3131/LĐTBXH-BHXH Hướng dẫn thực hiện BHXH

902/QĐ-BHXH Quy định về quản lư thu BHXH, BHYT bắt buộc

845/QĐ-BHXH Quy định quản lư chi trả các chế độ BHXH bắt buộc

815/QĐ-BHXH Hồ sơ giải quyết chế độ BHXH với người tham gia BHXH bắt buộc

 

 

Trang Chủ
Văn bản BHXH Việt Nam
Giới thiệu
Chế độ chính sách
Thủ tục tham gia
T́m hiểu luật BHXH
T́m hiểu luật BHYT
Biểu mẫu mới
Văn bản mới
Hỏi - Đáp