Xc nhận đng BHXH 2 nơi

02b-TBH Danh sch đối tượng tham gia BHYT.

03b - TBH DS đề nghị ĐCHS cấp sổ BHXH, BHYT

Tờ khai BHXH TN nhn dn

Mẫu đề nghị tạm ứng bổ sung kinh ph (CV 215)

Phiếu đăng k tham gia BHXH

Bảng k 102 - Đối tượng tham gia BHYT bắt buộc

Biểu mẫu 01a-TBH DS LĐ đề nghị cấp sổ, thẻ

Mẫu 03a-TBH CV 1643 - DS điều chỉnh LĐ v mức đng

Bảng k 201 - HS tham gia BHYT học sinh sinh vin

Biểu mẫu thu BHYT HSSV 2009-2010 - Hợp đồng đại l

Biểu mẫu tham gia BHYT HSSV 2009-2010

Bảng k 101 - Hồ sơ đăng k BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Bảng k 103 - Hồ sơ thu BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

Bảng k 104 - Hồ sơ thu BHXH bắt buộc hng thng

 

 

Trang Chủ
Biểu mẫu Biểu mẫu thu
Giới thiệu
Chế độ chnh sch
Thủ tục tham gia
Tm hiểu luật BHXH
Tm hiểu luật BHYT
Biểu mẫu mới
Văn bản mới
Hỏi - Đp