Mẫu 01/SBH – Xc nhận qu trnh lm việc v đng BHXH – BH thất nghiệp

Bảng k 301 - HS cấp sổ BHXH

Bảng k 303 - HS điều chỉnh nhn thn (do đơn vị nộp)

Bảng k 305 - HS điều chỉnh nhn thn do mượn HS

Bảng k 306 – HS chuyển qu trnh tham gia BHXH từ nhiều sổ về sổ gốc

Bảng k 307 - HS cấp lại sổ BHXH do mất

Bảng k 308 - HS cấp lại sổ do hỏng

Bảng k 309 - HS cấp lại tờ khai cấp sổ BHXH  

Bảng k 311 - HS xc nhận qu trnh đng BHXH, BH thất nghiệp

Bảng k 312 - HS xc nhận đang tham gia BHXH

Bảng k 313 - HS trả sổ BHXH (tham gia dưới 12 thng)

Mẫu 06b/SBH - Bản tự khai qu trnh tham gia BHXH

Mẫu 06/SBH - Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH

Giấy cam đoan (cho mượn hồ sơ)

Mẫu 01-TBH - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BH thất nghiệp

Bảng K 302 - HS xc nhận sổ BHXH

 

 

Trang Chủ
Biểu mẫu Biểu mẫu cấp sổ
Giới thiệu
Chế độ chnh sch
Thủ tục tham gia
Tm hiểu luật BHXH
Tm hiểu luật BHYT
Biểu mẫu mới
Văn bản mới
Hỏi - Đp