Chính trị
03 Tháng Mười 2012 7:00 SA (GMT+0700)
Nghị quyết (Số 53/NQ-HĐND) về việc quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

 

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16/12/2002;

 

Căn cứ Pháp lệnh số 06/2008/PL-UBTVQH12 ngày 21/11/2008 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức, hoạt động, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân và chế độ, chính sách đối với Công an xã;

 

Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;

 

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

 

Căn cứ Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh;

 

Sau khi xem xét Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 27/8/2012 của UBND tỉnh về quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh,

 

QUYẾT NGHỊ:

 

Điều 1. Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh, như sau:

 

1. Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên

 

1.1. Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã

 

Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã đối với 83 xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự, xã loại 1, xã loại 2 gồm: TP Tuy Hòa 3 xã, TX Sông Cầu 9 xã, huyện Tuy An 12 xã, huyện Phú Hòa 7 xã, huyện Đông Hòa 10 xã, huyện Tây Hòa 11 xã, huyện Đồng Xuân 10 xã, huyện Sơn Hòa 11 xã, huyện Sông Hinh 10 xã.

 

Mỗi xã được bố trí không quá 2 Phó trưởng Công an xã.

 

1.2. Quy định số lượng Công an viên

 

a) Quy định số lượng Công an viên đối với 457 thôn, buôn thuộc các xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, xã loại 1 và xã loại 2 gồm: TP Tuy Hòa 17 thôn; TX Sông Cầu 41 thôn; huyện Tuy An 66 thôn; huyện Phú Hòa 35 thôn, buôn; huyện Đông Hòa 50 thôn; huyện Tây Hòa 70 thôn; huyện Đồng Xuân 48 thôn; huyện Sơn Hòa 63 thôn, buôn; huyện Sông Hinh 67 thôn, buôn.

 

Mỗi thôn, buôn được bố trí không quá 2 Công an viên.

 

b) Quy định số lượng Công an viên làm nhiệm vụ thường trực 24/24 giờ hàng ngày tại trụ sở hoặc nơi làm việc của Công an xã đối với 91 xã trên toàn tỉnh.

Mỗi xã được bố trí không quá 3 Công an viên.

 

2. Chế độ, chính sách đối với Công an xã

 

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho Công an xã; phụ cấp thâm niên cho Trưởng Công an xã; trợ cấp cho Công an xã khi làm nhiệm vụ thường trực sẵn sàng chiến đấu tại những nơi thuộc địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự được thực hiện theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 7/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Nghị quyết số 152/2010/NQ-HĐND ngày 16/7/2010 của HĐND tỉnh Phú Yên về số lượng, chức danh cán bộ, công chức cấp xã; chức danh, mức phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và thôn, buôn, khu phố trên địa bàn tỉnh.

 

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

 

Từ nguồn ngân sách nhà nước theo phân cấp quản lý ngân sách hiện hành.

 

Điều 3. Hiệu lực thi hành

 

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua.

 

2. Quy định số lượng Phó trưởng Công an xã, Công an viên và một số chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Phú Yên được thực hiện kể từ ngày 1/01/2013.

 

Điều 4. Tổ chức thực hiện

 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao:

 

1. UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

 

2. Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện.

 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Phú Yên khóa VI, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14 tháng 9 năm 2012.

 

CHỦ TỊCH

Huỳnh Tấn Việt

Viết bình luận của bạn ở đây
Họ tên:
Email:
Tiêu đề:
Bình luận:
Mã bảo mật:
Mã bảo mật
Các tin khác:
  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Báo Phú Yên điện tử - http:// www.baophuyen.com.vn. Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên
Giấy phép xuất bản số 210/GP-BC của Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 17-11-2005
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, TP.Tuy Hòa. Điện thoại: (057).2211110 - (057).3842488, Fax: 057.3841275.
E-mail: toasoandientu@baophuyen.com.vn. Ghi rõ nguồn "Báo Phú Yên điện tử" khi sử dụng lại thông tin từ website này.
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek