Thứ Tư, 16/10/2019 00:32 SA
Bế mạc Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII:
Thông qua 20 nghị quyết quan trọng với sự thống nhất cao
Thứ Sáu, 12/07/2019 21:36 CH

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, chiều 12/7, Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII đã bế mạc, thành công tốt đẹp, hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

 

Các đại biểu biểu quyết thông qua các nghị quyết - Ảnh: ANH NGỌC

 

Mở đầu phiên làm việc ngày thứ 2, các đại biểu nghe Chánh Văn phòng HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận tổ. Theo đó, có 114 đại biểu đã tham gia thảo luận tại tổ, với 37 lượt phát biểu (108 ý kiến) tập trung vào 37 nhóm nội dung.

 

Các đại biểu cơ bản nhất trí với các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan trình tại kỳ họp. Đồng thời, các đại biểu cũng đã góp ý, đề xuất, thảo luận làm rõ thêm nhiều vấn đề liên quan đến tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) của tỉnh.

 

Tiếp đó, các đại biểu thảo luận tại hội trường những vấn đề quan tâm như: công tác chống hạn; đầu tư xây dựng các tuyến giao thông ở các huyện miền núi; rà soát các dự án đầu tư kém hiệu quả, chậm triển khai để thu hồi đầu tư dự án khác; chấn chỉnh việc thu thuế; việc ra lớp đúng tuổi của học sinh mầm non; giải pháp hạn chế tình trạng nuôi trồng thủy sản tại các đầm vịnh; quy định vấn đề giá vé, vệ sinh môi trường tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh; nguyên nhân giảm bậc các chỉ số cải cách hành chính, PAPI; dự báo về thiếu giống, mất giống lúa do hạn hán kéo dài; chuyển đổi các loại rừng...

 

Trước khi kết thúc phiên làm việc buổi sáng, HĐND tỉnh tiến hành hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn 2 nhóm vấn đề đối với Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Thị Mộng Ngọc về nâng cấp Bệnh viện Sản - Nhi và việc chuyển viện, chuyển tuyến; chất vấn Giám đốc Sở VH-TT-DL Phạm Văn Bảy về phát triển du lịch.

 

Kết thúc phiên buổi sáng, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đại Dương tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri và đại biểu HĐND; giải trình và làm rõ 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm liên quan đến tình hình KT-XH thực hiện trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban ngành, địa phương triển khai trong 6 tháng cuối năm 2019. Đồng thời thông tin, làm rõ thêm một số vấn đề mà đại biểu HĐND và cử tri quan tâm.

 

Chiều cùng ngày, thay mặt chủ tọa kỳ họp, đồng chí Huỳnh Tấn Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn. Theo chủ tọa kỳ họp, các nội dung được đưa ra thảo luận, chất vấn là những nội dung có nhiều bức xúc trong cử tri cần được làm sáng tỏ.

 

Đại biểu thảo luận tại kỳ họp - Ảnh: ANH NGỌC

 

Phiên thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn thể hiện sự nghiêm túc, dân chủ, đại biểu hỏi ngắn gọn, đúng trọng tâm; người trả lời chất vấn nêu rõ ràng, cụ thể làm rõ nội dung cử tri quan tâm, trong đó nhận rõ trách nhiệm, nêu ra lộ trình và mốc thời gian giải quyết những tồn tại. Chủ tọa kỳ họp, yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành liên quan tiếp thu và tiếp tục có giải pháp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ đặt ra.

 

Các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua 20 nghị quyết chuyên đề về cơ chế, chính sách là căn cứ, cơ sở pháp lý quan trọng để tỉnh sử dụng hiệu quả các nguồn lực và tạo sự chủ động trong thực hiện phát triển KT-XH tỉnh.

 

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Huỳnh Tấn Việt nhấn mạnh: Để thực hiện có hiệu quả các nghị quyết đã thông qua, đề nghị các cấp, ngành cần tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2019, quá trình thực hiện phải bám sát kế hoạch được giao; các đại biểu HĐND tỉnh, hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự đồng thuận cao nhất trong nhân dân; UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả sớm đưa nghị quyết của HĐND tỉnh vào thực tiễn cuộc sống.

 

20 nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa VII

 

1. Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an ninh năm 2019

 

2. Nghị quyết sáp nhập thôn, khu phố thuộc TX Sông Cầu

 

3. Nghị quyết quy định phân cấp nhiệm vụ chi hoạt động kinh tế về tài nguyên môi trường; tỉ lệ chi phí quản lý chung và một số mức chi nhiệm vụ, dự án về tài nguyên môi trường trên địa bàn tỉnh

 

4. Nghị quyết chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án, công trình trên địa bàn tỉnh

 

5. Nghị quyết chủ trương chuyển loại rừng (phòng hộ, đặc dụng, sản xuất) sau khi rà soát, điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng tỉnh Phú Yên của các ban quản lý rừng phòng hộ: Sơn Hòa, Tây Hòa, Sông Hinh

 

6. Nghị quyết thu hồi đất vì mục đích quốc phòng an ninh; phát triển KT-XH, vì lợi ích quốc gia, công cộng; chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ để thực hiện dự án, công trình trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh

 

7. Nghị quyết thông qua chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trên địa bàn tỉnh

 

8. Nghị quyết thông qua đề án phân loại đô thị, công nhận đô thị Đông Hòa thành đô thị loại IV thuộc tỉnh

 

9. Nghị quyết phê chuẩn kết quả thỏa thuận của Thường trực HĐND tỉnh với UBND tỉnh trong thời gian giữa 2 kỳ họp

 

10. Nghị quyết ban hành quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Phú Yên, chế độ chi tổ chức hội nghị quốc tế tại Phú Yên và chế độ tiếp khách trong nước

 

11. Nghị quyết quy định mức chi trả thù lao đọc, nghe, xem để kiểm tra báo chí lưu chiểu; thù lao thẩm định nội dung báo chí lưu chiểu trên địa bàn tỉnh

 

12. Nghị quyết quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh

 

13. Nghị quyết quy định trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh

 

14. Nghị quyết quy định cho vay vốn đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng đối với người lao động tỉnh Phú Yên bằng nguồn vốn địa phương

 

15. Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh

 

16. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 05/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ thực hiện Chương trình Sữa học đường trên địa bàn Phú Yên giai đoạn 2018-2021

 

17. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 167/2015/NQ-HĐND ngày 25/12/2015 của HĐND tỉnh về danh mục, định mức hỗ trợ cho các hoạt động về phát triển sản xuất và dịch vụ nông thôn trên địa bàn xã, giai đoạn 2016-2020 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh

 

18. Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết 120/2008/NQ-HĐND ngày 5/12/2008 của HĐND tỉnh về công tác dân số và kế hoạch hóa gia đình

 

19. Nghị quyết về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật về quản lý nhà nước trong công tác bảo vệ môi trường tại các khu công nghiệp và một số nhà máy trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2018

 

20. Nghị quyết Chương trình giám sát năm 2020 của HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016-2021.

 

THÙY THẢO

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek