Thứ Năm, 18/07/2019 12:32 CH
Đồng Xuân thực hiện nghị quyết đại hội Đảng
Thứ Ba, 11/09/2018 07:17 SA

Sau nửa chặng đường thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Đồng Xuân đã và đang phát huy tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả trên các lĩnh vực.

 

Đồng Xuân là huyện miền núi có diện tích tự nhiên chiếm 20% diện tích toàn tỉnh với mật độ dân số 60 người/km2; 17,4% dân số là người đồng bào dân tộc thiểu số. Trong 53 thôn, khu phố của 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện có đến 28 thôn thuộc diện đặc biệt khó khăn.

 

Đảng bộ huyện có 31 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và 162 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở với hơn 3.000 đảng viên. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Xuân tự hào là địa phương “Hạt giống đỏ” - nơi thành lập Chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh.

 

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Võ Cao Phi báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI qua nửa nhiệm kỳ tại buổi làm việc với Thường trực Tỉnh ủy vào ngày 7/9 - Ảnh: XUÂN HIẾU

 

Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế

 

Xác định phát triển kinh tế là trọng tâm, trong thời gian qua, Đảng bộ huyện Đồng Xuân đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy dân chủ, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, năng động sáng tạo, huy động, sử dụng tốt các nguồn lực; tranh thủ thời cơ thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng phát triển bền vững, tạo bước chuyển biến cơ bản về cơ cấu kinh tế.

 

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Võ Cao Phi cho biết: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra 13 chỉ tiêu chủ yếu trên các lĩnh vực và 3 nhóm giải pháp đột phá.

 

Trên cơ sở quán triệt các nghị quyết của Đảng và các nhóm giải pháp đột phá, để lãnh đạo phát triển kinh tế, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy ban hành Nghị quyết về tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động sản xuất nông - lâm nghiệp và các chương trình hành động: về lãnh đạo thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và tiếp tục thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nhanh tỉ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số; về thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả du lịch văn hóa thôn Xí Thoại và thôn Hà Rai (xã Xuân Lãnh) gắn với các điểm du lịch sinh thái và di tích lịch sử - văn hóa ở địa phương; về lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính góp phần nâng cao chỉ số PCI, PAPI của tỉnh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh; về tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gắn với thu hút đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng của huyện.

 

Đồng thời có kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 05/2011 của Huyện ủy khóa X về chỉnh trang và đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị thị trấn La Hai giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến năm 2020.

 

Ngoài ra, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã ban hành Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết về lãnh đạo xây dựng và phát triển 3 xã: Xuân Lãnh, Xuân Phước và Xuân Sơn Nam cơ bản trở thành đô thị loại V vào năm 2020… cụ thể hóa việc thực hiện các nghị quyết.

 

Nổi bật trong lãnh đạo phát triển kinh tế, đó là giá trị sản xuất nông lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 11,4%, hơn gấp đôi so với nghị quyết đề ra. Công tác khuyến nông, khuyến lâm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp được đẩy mạnh. Nhờ đó chất lượng, năng suất các loại cây trồng tăng cao, nâng giá trị sản xuất và thu nhập trên 1 đơn vị diện tích canh tác.

 

Riêng cây lúa, niên vụ đông xuân 2017-2018 năng suất đạt 70,4 tạ/ha, tăng 3,8 tạ so với cùng kỳ và đạt cao nhất từ trước đến nay. Tổng đàn bò toàn huyện hơn 27.000 con, tăng 38,6% so với đầu nhiệm kỳ, trong đó bò lai chiếm 73% tổng đàn, tăng 3%. Tỉ lệ che phủ rừng từ 41% năm 2015 nâng lên 52,7% năm 2017.

 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới được Huyện ủy tập trung chỉ đạo quyết liệt. Đến nay, các xã Xuân Sơn Nam, Xuân Quang 3 và Xuân Phước đạt chuẩn, đạt 50% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn miền núi và bê tông hóa hẻm phố tại trung tâm thị trấn La Hai tiếp tục được người dân hưởng ứng mạnh mẽ. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã thi công hoàn thành trên 72km. Công tác giảm nghèo đạt kết quả khá toàn diện; hàng năm giảm từ 7,1-9,8%...

 

Cùng với nông - lâm - thủy sản, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có sự khởi sắc, tốc độ tăng trưởng bình quân 20%, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Đặc biệt, công tác kêu gọi thu hút đầu tư được đẩy mạnh, có chuyển biến tích cực.

 

“Huyện đã phối hợp với các ngành của tỉnh tạo điều kiện thu hút đầu tư một số dự án nổi bật như: dự án Trang trại bò sữa Vinamilk của Công ty TNHH MTV Bò sữa Việt Nam; dự án Khu du lịch suối nước nóng Triêm Đức (xã Xuân Quang 2) và các cơ sở chế biến lâm sản…”, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Đặng Ngọc Anh cho biết.

 

Về kinh tế tập thể mà nòng cốt là các hợp tác xã, Huyện ủy chỉ đạo đổi mới theo tinh thần đề án Đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, HTX giai đoạn 2017-2020. Hiện số HTX khá, làm ăn hiệu quả chiếm 50%. Kinh tế tư nhân, kinh tế cá thể tiếp tục được phát triển. Riêng giai đoạn 2016-2017 đã cấp mới đăng ký kinh doanh cho 129 hộ với tổng vốn đăng ký xấp xỉ 30 tỉ đồng. Đến đầu năm 2018, toàn huyện có 77 doanh nghiệp đang hoạt động, khoảng 4.700 hộ kinh doanh cá thể.

 

Đi đôi với chú trọng phát triển kinh tế, huyện Đồng Xuân quan tâm bảo tồn các giá trị văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần người dân. Trong ảnh: Đông đảo du khách và người dân địa phương tham gia sinh hoạt văn hóa tại thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh - Ảnh: TRẦN QUỚI

 

Tăng cường công tác xây dựng Đảng

 

Đi đôi với tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế, quan tâm đến giáo dục, y tế, văn hóa, TDTT; đồng thời tăng cường công tác quốc phòng - an ninh…, Đảng bộ huyện Đồng Xuân không ngừng chăm lo xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 

Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Đồng Xuân Ngô Trọng Cảnh cho biết, công tác xây dựng Đảng tiếp tục được chú trọng trên cả 4 mặt: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Việc tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chủ trương của Trung ương, của tỉnh tiếp tục được đổi mới, chất lượng được nâng lên.

 

Cùng với tổ chức học tập, quán triệt kịp thời các nghị quyết của Đảng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo, đề ra những biện pháp cụ thể, thiết thực, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

 

Các cấp ủy, tổ chức đảng sau kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, tập trung giải quyết những vụ việc còn tồn đọng, kéo dài, dư luận quan tâm. Qua đó góp phần củng cố, nâng cao niềm tin trong dân đối với Đảng, Nhà nước.

 

“Đáng chú ý là những khuyết điểm liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng đã được khắc phục xong. Cụ thể, Huyện ủy đã chỉ đạo các cơ quan nội chính huyện đưa ra xét xử lưu động 2 vụ hủy hoại rừng xảy ra năm 2016 để răn đe, giáo dục chung trong cán bộ và nhân dân.

 

Đồng thời chỉ đạo giải quyết ổn định tình trạng nhân dân thôn Phú Hải (xã Phú Mỡ) lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép vùng giáp ranh với tỉnh Bình Định. Từ đó đến nay không xảy ra tình trạng chặt phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép”, đồng chí Ngô Trọng Cảnh cho biết thêm.

 

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương Bác

 

Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Thường vụ Huyện ủy Đồng Xuân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục hạn chế, khuyết điểm, triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ giải pháp được đề ra từ đầu nhiệm kỳ, nhất là các giải pháp cụ thể đã được xác định tại Hội nghị Huyện ủy lần thứ 13 về sơ kết nửa nhiệm kỳ.

 

Trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, các chương trình hành động, nghị quyết, kết luận cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XI; chú trọng kiểm tra, rà soát việc thực hiện các chỉ tiêu đạt thấp.

 

Tăng cường kêu gọi thu hút đầu tư, đồng thời hỗ trợ các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án Trang trại bò sữa Vinamilk, Nâng cấp công suất Nhà máy đường Đồng Xuân (từ 1.000 tấn lên 5.000 tấn mía/ngày), Nhà máy điện Đồng Phát, Nhà máy phân vi sinh…

 

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại ngành Nông nghiệp của huyện. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính đội ngũ cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức.

 

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với đẩy mạnh xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh. Sắp xếp tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo Nghị quyết 18, 19 của Ban Chấp hành Trung ương và đề án của tỉnh; đổi mới hệ thống tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

 

Bí thư Huyện ủy Đồng Xuân Võ Cao Phi

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek