Thứ Hai, 13/07/2020 07:57 SA
Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh:
Chú trọng công tác tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới
Thứ Ba, 04/09/2018 07:29 SA

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt trao cờ thi đua, biểu dương khen thưởng các TCCSĐ trong sạch vững mạnh và làm tốt công tác PTĐV nhiều năm liền thuộc Đảng ủy Khối CCQT - Ảnh: XUÂN HIẾU

Xác định công tác phát triển đảng viên (PTĐV) là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh (CCQT) đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở quán triệt và triển khai tốt công tác này; đồng thời có những giải pháp tích cực nâng cao chất lượng đảng viên trong toàn đảng bộ.

 

Đảng ủy Khối CCQT hiện có 68 TCCSĐ trực thuộc, gồm 34 đảng bộ và 34 chi bộ cơ sở với tổng số đảng viên đầu năm 2018 là 2.890 đồng chí. Tỉnh ủy giao chỉ tiêu cho Đảng bộ Khối trong năm 2018 kết nạp từ 6-7% đảng viên mới so với tổng số đảng viên hiện có.

 

Nhiệm vụ hàng đầu

 

Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQT Nguyễn Xuân Thoại cho biết: Ngay sau đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và hàng năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, các TCCSĐ trực thuộc đều có nghị quyết về công tác PTĐV, xây dựng kế hoạch cụ thể công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên. Cấp ủy đảng các cơ quan, đơn vị đã chỉ đạo các tổ chức chính trị: Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Cựu chiến binh… đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn; quan tâm giáo dục truyền thống, khơi nguồn ước mơ hoài bão, định hướng lý tưởng cho tuổi trẻ. Qua đó lựa chọn những nhân tố xuất sắc để giới thiệu với chi, đảng bộ bồi dưỡng, cử đi học lớp tìm hiểu về Đảng, tạo nguồn PTĐV.

 

Đảng bộ Trường đại học Phú Yên là một trong những TCCSĐ quan tâm và làm tốt công tác PTĐV, không chỉ trong cán bộ, giảng viên mà cả trong sinh viên. TS Trần Lăng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Nhằm bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức về Đảng cho cán bộ, giảng viên và sinh viên, Đảng ủy - Ban Giám hiệu nhà trường đã tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên đề về công tác PTĐV; thường xuyên quan tâm đến hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, tạo môi trường và điều kiện để cán bộ, giảng viên, sinh viên phấn đấu, rèn luyện. Nhờ chú trọng công tác bồi dưỡng, tạo nguồn, nhiều năm liền đảng bộ hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu PTĐV do Đảng ủy Khối giao. Trong đó, năm 2017 kết nạp 27 quần chúng ưu tú vào Đảng, vượt chỉ tiêu 2 đảng viên. Năm 2018, Đảng ủy Khối giao chỉ tiêu 24, đến nay đã kết nạp 17 quần chúng ưu tú vào Đảng. “Để hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu PTĐV do Đảng ủy Khối giao, Đảng ủy nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng năm cũng như cả nhiệm kỳ, đồng thời đề ra những giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức, xây dựng lý tưởng phấn đấu vào Đảng cho đoàn viên, thanh niên; nâng cao trách nhiệm của tổ chức Đoàn Thanh niên trong thực hiện công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên, thanh niên rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên cộng sản. Đồng thời chỉ đạo Đoàn Thanh niên, Công đoàn, Hội Sinh viên tổ chức các phong trào thi đua nghiên cứu khoa học, học tập rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp; đẩy mạnh các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, các chương trình tình nguyện Mùa hè xanh, Vì biển đảo quê hương, hiến máu nhân đạo, vệ sinh môi trường gắn với các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt... Qua đó ngày càng có nhiều cán bộ, giảng viên và sinh viên rèn luyện, xác định rõ động cơ, phấn đấu để sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 

Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên là một trong những TCCSĐ sớm hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong năm 2018. Bác sĩ Phạm Văn Minh, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc bệnh viện này cho biết: Song Song với chú trọng công tác y đức, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, công tác xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, trong đó có công tác PTĐV luôn được Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện đặt lên hàng đầu. Đảng ủy phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp ủy viên và giao chỉ tiêu cho từng chi bộ. Bí thư, cấp ủy 4 chi bộ trực thuộc đảng ủy phát huy tinh thần trách nhiệm, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ quần chúng, kịp thời giới thiệu cho chi ủy, đảng ủy cử đi học các lớp bồi dưỡng, tìm hiểu về Đảng; hướng dẫn từng quần chúng ưu tú, có đủ điều kiện làm hồ sơ xin vào Đảng. Hàng tháng, các chi bộ đều tổ chức sinh hoạt và báo cáo tiến độ, tình hình công tác PTĐV với đảng ủy. Định kỳ hàng quý, 6 tháng và hàng năm, đảng ủy sơ kết, đánh giá công tác này, kịp thời biểu dương, nhắc nhở những chi bộ làm tốt và chưa tốt, xem đây là một trong những tiêu chí hàng đầu để phân loại tổ chức đảng trong sạch vững mạnh hàng năm. Từ đó, các chi bộ luôn nỗ lực phấn đấu; đảng bộ luôn hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kết nạp đảng viên sớm hơn thời gian quy định. Năm 2017, Đảng ủy giao chỉ tiêu kết nạp 9 đảng viên, đảng bộ thực hiện 11. Năm 2018, Đảng ủy giao chỉ tiêu 5, đến nay đảng bộ đã kết nạp được 6 đảng viên mới và còn 2 hồ sơ đang trình Đảng ủy Khối xem xét. “Bệnh viện Sản - Nhi Phú Yên hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất (phòng làm việc, buồng điều trị bệnh…) cũ kỹ, xuống cấp trầm trọng và luôn trong tình trạng quá tải. Quy mô của bệnh viện là 200 giường bệnh nhưng trên thực tế số bệnh nhân thường gấp đôi số giường. Để động viên cán bộ, viên chức hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy - Ban Giám đốc bệnh viện thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là lời dạy của Người về y đức. Nhiều y bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh, viên chức trẻ đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có nguyện vọng được đứng vào hàng ngũ của Đảng”, bác sĩ Phạm Văn Minh cho biết thêm.

 

Lượng phải đi đôi với chất

 

“Trong công tác PTĐV, điều được Đảng ủy Khối cũng như các chi, đảng bộ trực thuộc quan tâm đặc biệt là “lượng phải đi đôi với chất”, không chạy theo chỉ tiêu mà hạ thấp chất lượng”, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối CCQT Nguyễn Xuân Thoại khẳng định. Để tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, Đảng ủy Khối đặc biệt quan tâm mở các lớp tìm hiểu, bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Theo đó, mỗi năm Đảng ủy Khối mở từ 3-4 lớp. Riêng từ đầu năm 2018 đến nay đã mở 2 lớp cho 195 quần chúng ưu tú. Đến hết tháng 8, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chuẩn y kết nạp 153 quần chúng ưu tú vào Đảng, hoàn thành 5,29% so với 6-7% chỉ tiêu Tỉnh ủy giao cả năm. Còn năm 2017, Đảng ủy Khối kết nạp 201 đảng viên mới, vượt so với kế hoạch đề ra 1 đảng viên. Hầu hết đảng viên mới đều có trình độ cao đẳng, đại học và trên đại học; trong đó, đoàn viên 127, dân tộc thiểu số 6, nữ 114...

 

Có thể khẳng định những kết quả đạt được trong công tác PTĐV ở Đảng bộ Khối CCQT đã góp phần bổ sung nguồn cán bộ trẻ cho các cơ quan, đơn vị của tỉnh, nâng cao sức chiến đấu của các TCCSĐ, góp phần xây dựng Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong thời kỳ mở cửa, hội nhập. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn một số đảng bộ, chi bộ gặp khó khăn trong công tác này, nhất là về nguồn lực; một số cấp ủy chưa tập trung cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo sát sao và chưa có nhiều giải pháp cụ thể đẩy mạnh công tác PTĐV.

 

Từ nay đến cuối nhiệm kỳ, Đảng ủy Khối CCQT tiếp tục tăng cường chỉ đạo, đi đôi với việc kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở kịp thời công tác PTĐV. Trong đó quan tâm tập trung thực hiện tốt các giải pháp cụ thể, tạo sự thống nhất về nhận thức trong từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên và các tổ chức chính trị - xã hội về tầm quan trọng của công tác PTĐV, nhằm tạo nguồn sinh lực mới cho Đảng bộ. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, xây dựng tổ chức đảng, tổ chức các đoàn thể chính trị - xã hội và công tác tạo nguồn PTĐV. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối chỉ đạo các TCCSĐ thống nhất quan điểm đánh giá, xem xét toàn diện, khách quan, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong việc phát hiện, bồi dưỡng nhân tố tích cực, quần chúng ưu tú có đủ điều kiện đưa vào nguồn kết nạp đảng viên, thực hiện đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và Điều lệ Đảng, đặc biệt là về tiêu chuẩn và quy định về lịch sử chính trị. Với những đảng bộ, chi bộ khó có khả năng hoàn thành kế hoạch đề ra, cấp ủy phải nghiêm túc đánh giá nguyên nhân khách quan, chủ quan để có giải pháp cụ thể ngay từ đầu năm, nhằm đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ PTĐV. Gắn công tác PTĐV với việc củng cố, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là đảng viên mới. Việc hoàn thành chỉ tiêu được giao phải gắn với đảm bảo chất lượng, tránh chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng; đặc biệt chú trọng tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên trong lực lượng đoàn viên, trí thức trẻ, nhất là ở những TCCSĐ, bộ phận trọng yếu còn ít đảng viên. Đồng thời đi đôi với bồi dưỡng, tạo nguồn, kết nạp đảng viên mới, cương quyết đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất, thiếu tu dưỡng, rèn luyện, ý thức tổ chức kỷ luật kém, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, không còn xứng đáng là đảng viên cộng sản.

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek