Thứ Tư, 17/07/2019 13:36 CH
Tăng cường công tác thanh niên trong thời kỳ mới
Thứ Ba, 28/08/2018 07:00 SA

Thanh niên Phú Yên hăng hái lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự - Ảnh: XUÂN HIẾU

Theo đánh giá của Thường trực Tỉnh ủy, trong giai đoạn 2015-2017, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi (TTN) tỉnh nhà tiếp tục phát triển và có nhiều nét mới, hoạt động diễn ra sôi nổi, rộng khắp, mang đậm sắc thái thanh niên; đa số các chỉ tiêu chủ yếu hàng năm đều đạt và vượt kế hoạch đề ra.

 

Mối quan hệ phối hợp Đoàn Thanh niên với các ngành, đoàn thể, doanh nghiệp được chú trọng và ngày càng hiệu quả, tạo thêm nguồn lực phục vụ cho công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà. Nhiều hoạt động được tổ chức vừa đảm bảo tính rộng khắp vừa có chiều sâu; nổi bật là hai phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Đồng hành với thanh niên lập thân lập nghiệp”.

 

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tuy Hòa Phạm Văn Ý chia sẻ: Trong giai đoạn 2015-2017, Thành ủy cùng các tổ chức cơ sở đảng (TCCSĐ), các cấp bộ Đoàn đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên (CTTN); đẩy mạnh công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hóa, ý thức công dân cho thanh niên.

 

Đặc biệt, các TCCSĐ và các cấp bộ Đoàn đã tích cực triển khai có hiệu quả các nội dung, giải pháp, cụ thể hóa thành những chủ trương công tác phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị; chủ động đề xuất cấp ủy tăng cường lãnh đạo CTTN. Qua đó, uy tín và vị thế chính trị của tổ chức Đoàn trong ĐVTN, thiếu nhi tiếp tục được nâng lên.

 

Ở ba huyện miền núi, nơi có nhiều thanh niên dân tộc thiểu số, CTTN cũng nhận được sự quan tâm của các cấp ủy đảng. Như huyện Sông Hinh đã tổ chức 10 đợt học tập, 500 buổi tọa đàm, 100 cuộc thi tìm hiểu về Bác trong ĐVTN; tuyên dương 30 ĐVTN tiên tiến học tập và làm theo lời Bác.

 

Đồng thời tổ chức hơn 13 lớp ngắn hạn vềkỹ thuật trồng hoa màu, kỹ thuật chăn nuôi, cách phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, tập lái và sửa chữa máy công nông, máy cày…; 27 lớp dạy nghề cho đối tượng trong độ tuổi lao động với hơn 2.560 người, trong đó lao động nữ 855 người; 6 phiên giao dịch việc làm thu hút hơn 400 ĐVTN tham gia, có 18 thanh niên xuất khẩu lao động, 48 thanh niên đang làm thủ tục chuẩn bị xuất cảnh...

 

Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh cho biết: Qua 10 năm thực hiện NQ25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, công tác Đoàn và phong trào TTN toàn tỉnh đạt được nhiều kết quả toàn diện, quan trọng, có sự đột phá trên một số mặt hoạt động. Các cấp bộ Đoàn đã làm tốt việc tham mưu, tích cực đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; nâng cao tính hiệu quả trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

 

Đồng thời tổ chức thực hiện nhiều phong trào hành động cách mạng thiết thực, chú trọng củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên; vận động, tổ chức cho thanh niên tham gia tích cực và hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Đã có hơn 70.000 thanh niên học sinh được tư vấn hướng nghiệp; 717 thanh niên được đào tạo nghề; giới thiệu cho 17.932 thanh niên có việc làm ổn định; hướng dẫn thủ tục cho 117 thanh niên đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

 

Đến nay, tổng dư nợ ủy thác cho thanh niên là 112 tỉ đồng… Đặc biệt, 9.786 đoàn viên ưu tú đã được vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng và phát huy được vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên. “Với chủ đề “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn; nâng cao hiệu quả đoàn kết, tập hợp thanh niên công nhân”, từ đầu năm 2018 đến nay, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã có nhiều nỗ lực sáng tạo trong việc triển khai thực hiện chương trình công tác năm, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi, dấu ấn riêng cho tổ chức và ấn tượng tốt đẹp trong đông đảo đoàn viên, thanh thiếu niên và người dân”, Bí thư Tỉnh đoàn Phan Xuân Hạnh cho biết thêm.

 

Không chỉ ở các địa phương, CTTN trong lực lượng vũ trang cũng được đặc biệt chú trọng. Đại tá Hoàng Phi Long, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết: Trong thời gian qua, Đảng ủy Quân sự và cơ quan chính trị Bộ CHQS tỉnh, cấp ủy, chỉ huy các đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác Đoàn và phong trào thanh niên của LLVT tỉnh, nhất là trong công tác xây dựng Đoàn vững mạnh, tổ chức các hoạt động tình nguyện, phối hợp tham gia các hội thi, hội thao; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong tham gia xây dựng TCCSĐ trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần quan trọng vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Giai đoạn 2015-2017, Đoàn Thanh niên Bộ CHQS tỉnh được Tỉnh đoàn Phú Yên tặng cờ đơn vị vững mạnh, xuất sắc nhiệm vụ.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được, CTTN cũng còn những mặt hạn chế, tồn tại. Đó là, một số cấp ủy cơ sở chưa chú trọng đúng mức đến việc theo dõi, kiểm tra CTTN; nội dung, hình thức hoạt động của tổ chức cơ sở Đoàn, Hội, Đội có lúc chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn; nhận thức của một bộ phận thanh niên về các vấn đề xã hội còn hạn chế; tình trạng thất nghiệp, chưa có việc làm ổn định trong thanh niên, nhất là ở khu vực nông thôn, miền núi còn nhiều…

 

Các cấp ủy đảng cần tiếp tục đẩy mạnh sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới; thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của thanh niên để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; tạo điều kiện để thanh niên tham gia nghiên cứu khoa học, vay vốn phát triển kinh tế gia đình…

 

“Đối với nhiệm vụ giai đoạn 2018-2020, Thành ủy tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Kết luận 80 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện NQ25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X); tiếp tục triển khai đề án “Tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho TTN trong giai đoạn hiện nay”; triển khai chương trình tư vấn, hỗ trợ thanh niên khởi sự doanh nghiệp; tiếp tục đẩy mạnh công tác hỗ trợ thanh niên học nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Chú trọng công tác dạy nghề và tạo việc làm cho bộ đội, công dân phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân khi xuất ngũ về địa phương, thanh niên vùng nông thôn…”, Phó Bí thư thường trực Thành ủy Tuy Hòa Phạm Văn Ý cho biết.

 

Các cấp ủy đảng phải đặc biệt chú ý để phát huy sức mạnh của thanh niên

 

Trong xã hội, thanh niên là lực lượng có trình độ, sức khỏe tốt và luôn sáng tạo; đây cũng là đội ngũ tiên phong, có nhiều ước mơ hoài bão nhất. Không có thanh niên là không có sức mạnh. Các cấp ủy đảng phải đặc biệt chú ý để phát huy sức mạnh của thanh niên.

 

Trước mắt, trong giai đoạn 2018-2020, các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước đối với CTTN; thực hiện tốt chương trình hoạt động liên tịch giữa Mặt trận, đoàn thể đối với Đoàn Thanh niên. Đồng thời tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả NQ25, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đoàn Thanh niên về mọi mặt.

 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp tạo điều kiện để tổ chức Đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra. Tổ chức Đoàn cần cụ thể hóa các chương trình, kế hoạch hoạt động, đổi mới nội dung, phương pháp phù hợp với yêu cầu của tuổi trẻ; tiếp tục đẩy mạnh các phong trào lớn của Đoàn, tạo môi trường cho ĐVTN lao động, sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, khởi nghiệp và lập nghiệp…

 

(Phát biểu của Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Tấn Việt tại Hội nghị tổng kết CTTN của Đảng giai đoạn 2015-2017)

 

XUÂN HIẾU

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek