Chủ Nhật, 17/10/2021 19:27 CH
GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG MẠNG:
Phát huy hiệu quả khi thực hiện giãn cách xã hội
Thứ Sáu, 17/09/2021 11:23 SA

Từ khi “làn sóng” dịch COVID-19 thứ tư bùng phát và diễn biến phức tạp, việc giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) cho tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng đã phát huy hiệu quả. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các sở, ban ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT).

 

Chỉ cần chiếc điện thoại thông minh, ở tại nhà, người dân có thể tham gia giải quyết TTHC. Ảnh: PHẠM THÙY

 

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế thiết lập, quản lý và sử dụng Hệ thống thư điện tử công vụ trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh nhằm phục vụ cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh trong việc gửi, nhận thông tin dưới dạng thư điện tử qua mạng internet, phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

 

Cung cấp nhiều dịch vụ mức độ 3, 4

 

Phó Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa Đinh Công Thạch cho biết: Từ khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, huyện đã chỉ đạo các bộ phận liên quan, quan tâm đến vấn đề giải quyết TTHC trực tuyến cho công dân, tổ chức. Theo đó, huyện đã cung cấp đầy đủ các thủ tục quy định trên Cổng DVC của tỉnh.

 

“Gia đình tôi muốn đăng ký thủ tục cấp phép tổ chức đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, tin học. Qua Cổng DVCTT của tỉnh, tôi dễ dàng tìm kiếm thông tin mình cần biết. Các TTHC của Sở GD-ĐT đều cung cấp dịch vụ mức độ 3, 4 nên rất thuận tiện cho người giao dịch. Chỉ cần có thiết bị điện tử thì có thể giao dịch mọi lúc, mọi nơi”, anh Bùi Duy Thái ở thị trấn Phú Hòa (huyện Phú Hòa) chia sẻ.

 

Còn theo Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ, tất cả các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện và 11 xã, thị trấn đều kết nối internet, có sử dụng hệ thống mạng có dây, sử dụng phần mềm quản lý văn bản iOffice là hệ thống phần mềm trao đổi thông tin và quản lý trình duyệt công văn, văn bản, hồ sơ công việc trên mạng máy tính; 100% cán bộ, công chức, viên chức đều sử dụng thư điện tử để trao đổi công việc; 100% cơ quan, đơn vị thực hiện chữ ký số.

 

“Triển khai thực hiện việc sử dụng chữ ký số cá nhân phê duyệt hồ sơ, văn bản điện tử và xử lý công việc trên môi trường mạng, UBND huyện đã cung cấp DVCTT trên trang thông tin điện tử huyện, trong đó số lượng TTHC được cung cấp trực tuyến ở mức độ 3, 4, thực hiện kết nối đồng bộ Cổng DVC của tỉnh”, ông Nguyễn Hữu Từ cho biết.

 

Thời gian qua, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo đẩy mạnh việc nâng cao chất lượng cung cấp DVCTT trên địa bàn tỉnh; tiếp tục chỉ đạo triển khai có hiệu quả Nghị định 45 của Chính phủ về thực hiện TTHC trên môi trường điện tử trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 21 về thực hiện số hóa kết quả giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025; Công văn 2060 chỉ đạo đẩy mạnh triển khai kết nối cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ xử lý TTHC, cung cấp DVCTT.

 

Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai hiệu quả dịch vụ “Chứng thực bản sao điện tử từ bản chính”, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp sử dụng các thành phần hồ sơ điện tử đã được chứng thực về giá trị pháp lý để thực hiện TTHC theo phương thức trực tuyến trên Cổng DVC của tỉnh và Cổng DVC quốc gia.

 

Bên cạnh đó, UBND tỉnh đã có Quyết định 601, ban hành Danh mục DVC tích hợp, cung cấp trên Cổng DVC quốc gia để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021; Quyết định 897 ban hành Danh mục DVCTT mức độ 3, mức độ 4 để các sở, ban ngành, địa phương thực hiện trong năm 2021. Theo đó, tỉnh đang cung cấp 57 DVC mức độ 3 và 1.068 DVC mức độ 4; triển khai cung cấp DVCTT thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên Cổng DVC quốc gia.

 

Cổng DVCTT tỉnh đã triển khai thanh toán trực tuyến của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) để thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, thuế… trong giải quyết TTHC và thực hiện DVC. “Hiện nay, tỉnh triển khai kết nối, tích hợp dùng chung hệ thống thanh toán trực tuyến của Cổng DVC quốc gia và hệ thống Paygov của Bộ TT-TT”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế cho biết.

 

Tiếp tục hoàn thiện Chính quyền điện tử

 

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp và có nguy cơ lây nhiễm cao, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh phổ biến, khuyến nghị người dân sử dụng DVCTT và nộp hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; hạn chế việc tập trung đông người, góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thời gian đi lại cho người dân, giảm tình trạng lây lan dịch bệnh.

 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải cách hành chính (CCHC) nhà nước của tỉnh năm 2021, đó là tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC; xây dựng và phát triển chính quyền điện tử của tỉnh; nâng cao tỉ lệ hồ sơ thực hiện DVCTT mức độ 3, mức độ 4 và qua dịch vụ Bưu chính công ích.

 

“UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và giải quyết công việc vào hoạt động của cơ quan hành chính trên địa bàn huyện”, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân Nguyễn Hữu Từ chia sẻ.

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương cần cụ thể hóa các nhiệm vụ CCHC của mình, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, tiến độ hoàn thành và phân công rõ trách nhiệm thực hiện; tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh; chú trọng công tác phối hợp trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác CCHC của tỉnh trong năm 2021 và các giải pháp nhằm cải thiện, nâng cao chất lượng CCHC của tỉnh, coi đây là tiêu chí quan trọng về kết quả, hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành CCHC.

 

“Các cơ quan chức năng ban hành kế hoạch thanh tra, kiểm tra công vụ năm 2021 và thực hiện kiểm tra công tác CCHC ít nhất 30% cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh; các sở, ngành, UBND cấp huyện thực hiện kiểm tra nội bộ công tác CCHC ít nhất 30% đơn vị thuộc phạm vi quản lý; đảm bảo 100% vấn đề phát hiện qua kiểm tra được xử lý hoặc kiến nghị xử lý đúng theo thẩm quyền; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, điều hành, triển khai hiệu quả các nội dung, nhiệm vụ công tác CCHC năm 2021; đưa vào áp dụng, thực hiện các sáng kiến, giải pháp mới mang lại lợi ích thiết thực trong thực hiện nhiệm vụ CCHC”, đồng chí Trần Hữu Thế nhấn mạnh.

 

Các cơ quan, đơn vị tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác CCHC của tỉnh; người đứng đầu các sở, ban ngành, địa phương kịp thời xử lý, chỉ đạo giải quyết nhanh và đúng thẩm quyền các kiến nghị, phản ánh của người dân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực, nhiệm vụ, trách nhiệm của các sở, ban ngành, địa phương, trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc hoàn thiện chính quyền điện tử.

 

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Hữu Thế


PHẠM THÙY

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek