Thứ Ba, 23/04/2019 07:11 SA
Nâng cao hiệu quả công tác dân vận trong lực lượng Công an Phú Yên
Thứ Tư, 17/08/2016 14:00 CH

Cảnh sát cơ động Công an Phú Yên giúp dựng lại ngôi nhà của bà con đồng bào dân tộc thiểu số bị cháy tại xã Xuân Quang 1, huyện Đồng Xuân - Ảnh: HỮU THÀNH

Trong mọi thời kỳ, Đảng ta luôn xác định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước. Nhận thức sâu sắc vai trò của công tác dân vận trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự (ANTT), Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác này. Đặc biệt, qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 13 ngày 11/10/2001 của Bộ Công an về “Tăng cường công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân”, công tác dân vận của lực lượng Công an Phú Yên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, huy động được sức mạnh to lớn của nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, góp phần phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.

 

Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 

Qua công tác tuyên truyền vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an gần 18.500 nguồn tin có giá trị, giúp điều tra làm rõ hơn 3.500 vụ việc, xử lý hơn 8.100 đối tượng, thu hồi nhiều tài sản có giá trị trả lại cho người bị hại; vận động 626 đối tượng ra đầu thú; vận động cán bộ, nhân dân giao nộp 643 các loại vũ khí, vật liệu nổ; phối hợp các đoàn thể quản lý giúp đỡ hơn 1.600 trẻ em vi phạm pháp luật, hòa giải hơn 7.000 vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân; triệt phá trên 10ha cây thuốc phiện, cần sa và các loại cây gây nghiện khác; xây dựng 166 CLB pháp luật và phòng, chống tội phạm, 266 hòm thư tố giác tội phạm.

Thấm nhuần lời dạy của Bác: “Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”, thời gian qua, Đảng ủy, lãnh đạo Công an Phú Yên đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và ngành Công an về công tác dân vận. Nổi bật là đã tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) trong tình hình mới” và Chỉ thị 04 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”.

 

Hưởng ứng phong trào thi đua “Dân vận khéo” do Bộ Công an, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phát động, 100% công an các đơn vị, địa phương đã xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua; đồng thời xây dựng, nhân rộng nhiều mô hình “Dân vận khéo” phát huy hiệu quả thiết thực. Nổi bật như mô hình “Phối hợp tuyên truyền tại các địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT”, “Vận động nhân dân tham gia quản lý giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật tại cộng đồng”, “Nâng cao chất lượng công tác cải cách hành chính, vì nhân dân phục vụ”, “Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, hướng về cơ sở, vì nhân dân phục vụ”... Qua thực hiện phong trào, từng đơn vị, địa phương và cán bộ chiến sĩ đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, xây dựng mối quan hệ mật thiết với nhân dân, biết dựa vào quần chúng nhân dân để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, thực hiện các quy chế dân chủ trong lực lượng Công an Phú Yên cũng được chú trọng với việc triển khai có hiệu quả quy chế văn hóa giao tiếp và ứng xử trong từng lĩnh vực công tác có liên quan trực tiếp đến người dân; tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân; thường xuyên rà soát, sửa đổi, đơn giản hóa các thủ tục hành chính về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân. Trong 15 năm qua, 51 tập thể và hàng chục cá nhân được Ban Dân vận Trung ương, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác dân vận và phong trào thi đua “Dân vận khéo”.

 

Huy động sức mạnh của nhân dân

 

Để huy động sức mạnh to lớn của quần chúng nhân dân vào sự nghiệp bảo vệ ANTT, Công an Phú Yên đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục đối tượng tại cộng đồng dân cư; mở các đợt vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ. Tập trung phổ biến thông tin về tình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, bọn phản động; tổ chức hàng trăm buổi tuyên truyền cho hàng chục ngàn lượt người về công tác bảo vệ môi trường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, phòng chống ma túy; phát hàng trăm ngàn tờ rơi thông báo phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nhân Ngày hội Toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng Công an Phú Yên đã tổ chức sôi nổi các hoạt động ở cơ sở, thu hút sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân dân.

 

Bên cạnh đó, Công an tỉnh cũng đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương và hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học thực hiện công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, trường học đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT; tham mưu thành lập và duy trì hoạt động của các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT phù hợp với đặc điểm ở từng địa phương. Nhờ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, huấn luyện nghiệp vụ về bảo vệ ANTT, các tổ chức quần chúng làm công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở đã từng bước phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia phối hợp thực hiện các hoạt động tuần tra, canh gác, bảo vệ, góp phần phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT ở địa bàn cơ sở. Hiện nay, toàn tỉnh có 24 ban bảo vệ dân phố, 477 ban bảo vệ thôn xóm, 89 đội dân phòng cùng 46 đội thanh niên xung kích an ninh với hàng trăm thành viên. Công an xã - lực lượng nòng cốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở cơ sở được tăng cường số lượng, bồi dưỡng nghiệp vụ đủ sức để hoàn thành nhiệm vụ. Các cấp lãnh đạo, chính quyền ở cơ sở, lãnh đạo các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, lực lượng bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp được trang bị kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Công tác tấn công trấn áp tội phạm được tổ chức liên tục, rộng khắp, thực sự trở thành chỗ dựa cho quần chúng tham gia phong trào phòng, chống tội phạm.

 

Đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo”

 

Trong thời gian tới, nhiệm vụ đảm bảo ANTT đặt ra rất nặng nề, đòi hỏi lực lượng Công an Phú Yên tiếp tục quán triệt sâu sắc những tư tưởng chỉ đạo của Đảng về công tác dân vận, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung công tác dân vận. Kiện toàn, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng làm công tác dân vận. Gắn nội dung chương trình, kế hoạch công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010- 2020. Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn công tác dân vận, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa phương, cơ sở. Thực hiện nghiêm túc quy chế dân chủ trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là các quy chế dân chủ trong lĩnh vực công tác liên quan trực tiếp đến người dân; đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính trên lĩnh vực quản lý nhà nước về ANTT, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác thanh tra chuyên đề, kiểm tra đột xuất; giải quyết kịp thời các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ các cấp. Phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi để MTTQ và các tổ chức thành viên các cấp tham gia tích cực vào phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ và thực hiện tốt quy chế giám sát, phản biện xã hội đối với nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới.

 

Đại tá NGUYỄN XUÂN HỒNG

Phó Giám đốc Công an tỉnh 

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek