Chủ Nhật, 01/08/2021 10:20 SA
Vì biển đảo quê hương
Thứ Sáu, 04/10/2019 10:27 SA

Nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, ANTT khu vực biên giới biển được nhận bằng khen của UBND tỉnh. Ảnh: LẠC VIỆT

Cụ thể hóa phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới theo Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ bằng phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và an ninh trật tự (ANTT) khu vực biên giới biển, các địa phương, cơ quan, đơn vị… trong tỉnh đã có những cách làm hay, mang lại hiệu quả cao, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân trong việc giữ gìn ANTT khu vực biên giới biển của tỉnh, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh vùng biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Một số điển hình tiêu biểu:

 

PHÒNG CHÍNH TRỊ BĐBP TỈNH: Chủ động làm tốt vai trò tham mưu

 

Là cơ quan tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn tiến hành công tác Đảng, công tác chính trị nói chung và tiến hành công tác vận động quần chúng trong BĐBP nói riêng; trong những năm qua, cơ quan chính trị BĐBP tỉnh đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong BĐBP tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể, địa phương tham gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH); tuyên truyền, vận động xây dựng rộng khắp phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền vùng biển, đảo và ANTT khu vực biên giới biển hoạt động ngày càng hiệu quả và đi vào chiều sâu.

 

Đồng thời triển khai nhiều mô hình, phần việc công trình dân sinh và các hoạt động an sinh xã hội thiết thực có ý nghĩa, có sức lan tỏa trong cộng đồng; củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó quân dân, góp phần quan trọng thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển đảo của Tổ quốc.

 

Bên cạnh đó, để góp phần cùng địa phương tiếp tục xây dựng củng cố cơ sở chính trị tại các thôn, khu phố ven biển, Phòng Chính trị đã chủ động tham mưu Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn các đồn biên phòng giới thiệu 73 đảng viên tham gia sinh hoạt ở 50 chi bộ thôn, khu phố ven biển; phân công 104 đảng viên đồn biên phòng phụ trách 460 hộ gia đình.

 

Các đảng viên đồn biên phòng đã phát huy tốt vai trò tham mưu giúp chi ủy, chi bộ thôn/khu phố lãnh đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng - an ninh (QP-AN) ở cơ sở; nắm chắc tình hình mọi mặt trên địa bàn phụ trách. Đồng thời kịp thời tham mưu, phối hợp với cấp ủy, chính quyền cơ sở và các lực lượng chức năng trên địa bàn giải quyết tốt các vấn đề, các vụ việc phức tạp xảy ra trên địa bàn, góp phần nâng cao chất lượng phong trào này.

 

PHÒNG XÂY DỰNG PHONG TRÀO BẢO VỆ AN NINH TỔ QUỐC CÔNG AN TỈNH: Nhiều mô hình Tự phòng, tự quản về ANTT hoạt động hiệu quả

 

Xác định khu vực biên giới biển là địa bàn chiến lược trong nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, lực lượng làm công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên phối hợp với lực lượng biên phòng trao đổi thông tin, tình hình dư luận nhân dân, tình hình, âm mưu, phương thức hoạt động của các loại tội phạm; phối hợp xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, xử lý kịp thời, có hiệu quả các vụ việc phức tạp ngay từ cơ sở, không để tạo thành điểm nóng.

 

Nổi bật là đơn vị đã tham mưu UBND các huyện, thị xã, thành phố ven biển khảo sát địa bàn, tổ chức vận động, tuyên truyền các hộ gia đình, các dòng họ, chủ phương tiện tàu thuyền tham gia các mô hình ANTT vùng ven biển như: Tổ tàu thuyền an toàn về ANTT, Dòng họ tự quản về ANTT (ở 76 thôn/khu phố với gần 6.000 hộ và 25 dòng họ tham gia). Đồng thời tổ chức các hoạt động giao lưu, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào này.

 

Hiện trên địa bàn tuyến biên phòng của tỉnh tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả 31 loại mô hình với 306 mô hình trên lĩnh vực ANTT, nhất là mô hình Tự phòng, tự quản về ANTT. Điển hình như mô hình Tự quản tài sản trên tàu thuyền khu phố Dân Phước và khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành; mô hình Tổ lồng bè nuôi trồng thủy sản tự quản về ANTT phường Xuân Yên; mô hình Tự quản lồng bè trên biển thôn Dân Phú 1, xã Xuân Phương và thôn Vịnh Hòa, xã Xuân Thịnh, TX Sông Cầu…

 

ỦY BAN MTTQ HUYỆN TUY AN: Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào

 

Thực hiện Chỉ thị 01, ngày 9/1/2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới, được cụ thể hóa trên địa bàn huyện là phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, ANTT khu vực biên giới biển; Ủy ban MTTQ huyện Tuy An và chỉ đạo hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên tích cực phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng An Hải tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thấy được mục đích, ý nghĩa, nội dung của phong trào là nhằm xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, tạo tiền đề để phát triển KT-XH.

 

Thông qua công tác phối hợp tuyên truyền của Mặt trận và các tổ chức thành viên với Đồn Biên phòng An Hải, quần chúng nhân dân tích cực tham gia phong trào, xây dựng nhiều mô hình mang ý nghĩa thiết thực, hiệu quả. Đến năm 2017, UBND huyện đã ra quyết định công nhận 45 tổ sản xuất an toàn trên biển và tổ nuôi trồng thủy sản an toàn với 325 thành viên tham gia.

 

Ngoài ra, MTTQ huyện và Đồn Biên phòng An Hải còn phối hợp thực hiện tốt các chương trình, các cuộc vận động: Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau… Qua đó góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn trên địa bàn khu vực biên giới biển của Tuy An; quần chúng nhân dân sẵn sàng làm “tai mắt” cho BĐBP và các lực lượng chức năng, tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo và ANTT khu vực biên giới biển.

 

TỔ SẢN XUẤT AN TOÀN TRÊN BIỂN THÔN PHÚ LẠC, XÃ HÒA HIỆP NAM, HUYỆN ĐÔNG HÒA: Nắm bắt, cung cấp kịp thời tình hình trên biển cho BĐBP

 

Tổ sản xuất an toàn trên biển thôn Phú Lạc (xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa) gồm 12 phương tiện với 71 thành viên chuyên hành nghề đánh bắt xa bờ, hoạt động theo mùa vụ. Các thành viên trong tổ đều tự nguyện đăng ký, cam kết tham gia phong trào Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo, ANTT khu vực biên giới biển và thực hiện theo những nội dung của mô hình Tổ đội sản xuất an toàn trên biển, hướng dẫn của Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam.

 

Nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm, trong thời gian qua, các thành viên trong tổ tích cực vươn khơi bám biển đánh bắt hải sản, kết hợp nắm bắt tình hình trên biển, cung cấp kịp thời cho BĐBP và các cơ quan chức năng nhiều thông tin có giá trị, nhất là về hoạt động trái phép của tàu thuyền nước ngoài ở vùng biển của Việt Nam. Đồng thời tích cực tham gia hoạt động tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển; gương mẫu thực hiện tốt hương ước của thôn, các quy định hoạt động tại các bến bãi, nơi công cộng, khu vực nuôi trồng thủy sản; tham gia công tác hòa giải, giữ gìn ANTT trên địa bàn; xây dựng gia đình văn hóa, xây dựng nông thôn mới…, góp phần giữ vững ANTT khu vực biên giới biển, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

LẠC VIỆT

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek