Thứ Hai, 25/06/2018 10:51 SA
Đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh:
Tăng cường công tác giáo dục, bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh
Thứ Sáu, 19/05/2017 13:00 CH

Bộ CHQS tỉnh vừa tổ chức rút kinh nghiệm công tác giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2015-2017. Trao đổi với Báo Phú Yên về công tác này, đại tá Phan Anh Khoa, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, cho biết:

 

Đại tá Phan Anh Khoa - Ảnh: XUÂN HIẾU

Giáo dục, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn (GDQLKL&BĐAT) là công tác trọng tâm, quyết định đến kết quả hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao của các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT). Với ý nghĩa đó, hàng năm, cấp ủy quân sự các cấp đều ra nghị quyết chuyên đề; xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết; phân công trách nhiệm rõ ràng, gắn với vai trò, chức trách, nhiệm vụ của từng tổ chức và cá nhân, nhất là giữa người chỉ huy với chính ủy/chính trị viên. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra đối với các cơ quan, đơn vị trong chấp hành quy định công tác GDQLKL&BĐAT; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những sai sót, khuyết điểm, thiếu trách nhiệm trong công tác này. Các cơ quan đơn vị đã đổi mới nội dung, biện pháp, các hình thức giáo dục, quản lý phù hợp; phát huy vai trò trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chuyên môn các cấp, các tổ chức quần chúng; làm tốt công tác định hướng giáo dục, phổ biến pháp luật, kỷ luật, quản lý chặt chẽ con người, vũ khí trang bị, cơ sở vật chất; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục, huấn luyện, duy trì, quản lý kỷ luật với chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật.

 

* Xin đại tá cho biết những biện pháp, giải pháp chủ yếu trong tổ chức GDQLKTL&BĐAT; kết quả đạt được qua thực hiện công tác này?

 

- 3 năm qua, cùng với tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 03, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan, đơn vị thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền phổ biến pháp luật, kỷ luật cho cán bộ chiến sĩ (CBCS) thông qua các hoạt động như: tổ chức tập huấn cho cán bộ hàng năm, học tại chức, thông tin thời sự, thông báo chuyên đề, học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng, chỉ thị, quy định của các cấp về chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; thường xuyên quan tâm xây dựng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống trong sáng, lành mạnh; bồi dưỡng kinh nghiệm, phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong đời sống sinh hoạt của CBCS. Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp gắn với giáo dục truyền thống phù hợp với từng đối tượng; giáo dục và định hướng việc tiếp thu sử dụng thông tin trên mạng internet và các ấn phẩm văn hóa, làm cho mọi quân nhân sống có lý tưởng, mục tiêu hoài bão, trách nhiệm với cơ quan, đơn vị, gia đình và xã hội. Đồng thời triển khai toàn diện công tác Đảng, công tác chính trị tại đơn vị theo chương trình quy định; làm tốt công tác nắm, dự báo, định hướng, nhận thức tư tưởng bộ đội và xử lý giải quyết những vấn đề nảy sinh. Đối với những trường hợp vi phạm kỷ luật, nhất là vi phạm kéo dài, động cơ phấn đấu giảm sút, lãnh đạo, chỉ huy các cấp đặc biệt quan tâm, trực tiếp gặp gỡ, động viên bằng thái độ cởi mở, chân tình, tôn trọng lắng nghe ý kiến của quân nhân, làm cho quân nhân nhận ra đúng, sai và có biện pháp tự sửa chữa khuyết điểm. Mặt khác, Bộ Chỉ huy chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung, mô hình: “Ngày pháp luật”, “Mỗi ngày học một điều luật”, “Tổ tư vấn tâm lý, pháp lý quân nhân”, “Năm mẫu mực về điều lệnh chính quy”, “Năm an toàn giao thông”, “Chính quy mẫu mực ngành Kỹ thuật”, đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh”… Qua đó phát huy sức mạnh tổng hợp trong tổ chức GDQLKL&BĐAT cho CBCS trong LLVT.

 

Nhờ tập trung đẩy mạnh công tác GDQLKL&BĐAT, từng cơ quan, đơn vị đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của LLVT tỉnh.

 

Tiểu đoàn BB85 tổ chức Ngày hội đọc sách cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị - Ảnh: XUÂN HIẾU

 

* Yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra đối với quân đội nói chung, LLVT tỉnh trong thời gian tới là hết sức nặng nề, cường độ hoạt động sẽ cao hơn, đòi hỏi phải phát huy mọi nhân tố để không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo đại tá, công tác GDQLKL&BĐAT trong LLVT tỉnh thời gian tiếp theo cần có những giải pháp cơ bản nào?

 

- Để thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, trong năm 2017 và những năm tiếp theo, Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh tiếp tục tập trung triển khai thực hiện toàn diện, có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, có chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu cao. Trong đó tập trung vào một số giải pháp cơ bản: Tăng cường quán triệt, giáo dục cho mọi quân nhân nắm chắc và thực hiện đúng các chỉ thị, thông tư, quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng và Quân khu 5 về chấp hành kỷ luật, xây dựng chính quy. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị, tư tưởng của CBCS, phát hiện những dấu hiệu, hành vi vi phạm kỷ luật, pháp luật để có biện pháp ngăn chặn kịp thời. Đội ngũ cán bộ, đảng viên phải phát huy tinh thần trách nhiệm, thực sự gương mẫu trong chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội cho bộ đội noi theo. Trong công tác quản lý, giáo dục bộ đội, lấy biện pháp giáo dục thuyết phục là chính; quy rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp về những tồn tại, yếu kém của đơn vị. Đồng thời chấp hành nghiêm quy tắc, quy định bảo đảm an toàn trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, lao động, công tác, sinh hoạt và khi tham gia giao thông, nhất là trong huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao… Duy trì chặt chẽ các chế độ, nề nếp chính quy trong ngày, tuần, nhất là trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, ngày lễ. Tăng cường hoạt động kiểm soát quân sự, kiểm tra, chấn chỉnh, nhắc nhở, duy trì kỷ luật đối với mọi quân nhân và phương tiện quân sự hoạt động ngoài doanh trại. Kịp thời biểu dương, khen thưởng đi đôi với phê bình, kiểm điểm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; thường xuyên tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong công tác GDQLKL&BĐAT trên các phương tiện thông tin đại chúng.

 

* Xin cảm ơn đại tá!

 

XUÂN HIẾU (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Phạm Thanh Phong
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (057) 3841519, (057) 3842488 - Fax: (057) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek