Chủ Nhật, 11/04/2021 19:32 CH
Nhiều ý kiến tâm huyết đóng góp vào các văn kiện trình đại hội
Thứ Sáu, 16/10/2020 23:09 CH

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: NGỌC THẮNG

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã dành thời lượng phù hợp để các đại biểu thảo luận, đóng góp ý kiến cho dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, đặc biệt là các ý kiến đóng góp cho Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh. Trong phiên bế mạc sáng 16/10, Đoàn Chủ tịch đại hội đã có tiếp thu, giải trình, hoàn thiện Nghị quyết đại hội.

 

Có 126 lượt ý kiến góp ý vào các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Hầu hết ý kiến đều thống nhất cao với các văn kiện trình đại hội, bên cạnh đó cũng có một số ý kiến thảo luận về một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2020-2025; góp ý bổ sung một số nhiệm vụ, giải pháp và bổ sung, chỉnh sửa câu từ, số liệu...

 

Qua tổng hợp, Đoàn Chủ tịch nhận thấy có nhiều ý kiến góp ý xác đáng tiếp thu điều chỉnh. Những ý kiến chi tiết, cụ thể, trong phạm vi văn kiện đại hội không thể tiếp thu hết, Đoàn Chủ tịch ghi nhận và chuyển cho ban chấp hành khóa XVII nghiên cứu, tiếp thu trong quá trình xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể hóa thực hiện nghị quyết đại hội, đồng thời chỉ đạo trong hoạt động thực tiễn.

 

Tại đại hội, Đoàn Chủ tịch giải trình làm rõ thêm một số nội dung lớn, quan trọng.

 

Ý kiến về kết quả đạt được, hạn chế, nguyên nhân

 

Về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, có ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung như: Đánh giá tác động của dịch bệnh COVID-19; kết quả công tác tôn giáo, dân tộc, thi đua khen thưởng; công tác biên phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển của tỉnh... Các nội dung này đều đã nêu trong Báo cáo chính trị.

 

Ý kiến đề nghị điều chỉnh nội dung “Xây dựng nông thôn mới” thành “Xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”. Theo Đoàn Chủ tịch, đây là hai nội dung khác nhau, đã được thể hiện ở các phần khác nhau trong Báo cáo chính trị.

 

Trong phần nguyên nhân hạn chế, có ý kiến đề nghị chuyển các nội dung: “Dự án Nhà máy lọc dầu Vũng Rô không triển khai thực hiện theo dự kiến…” và “chưa có nhiều doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh…” từ nguyên nhân khách quan sang nguyên nhân chủ quan. Đoàn Chủ tịch nhận thấy khi xây dựng văn kiện trình Đại hội XVI, nhiều chỉ tiêu chủ yếu, quan trọng được tính toán dựa trên dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô.

 

Triển khai Nghị quyết Đại hội XVI, trong nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tích cực tạo điều kiện, hỗ trợ nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án và hỗ trợ thúc đẩy hoạt động phát triển sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, vì nhiều nguyên nhân, kết quả chưa đạt như kỳ vọng. Việc có ý kiến cho rằng cần kiểm điểm việc đưa dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô vào phương án phát triển của tỉnh nhiệm kỳ XVI là không phù hợp, vì ở đây đang kiểm điểm, đánh giá việc lãnh đạo thực hiện nghị quyết đại hội, chứ không phải kiểm điểm việc xây dựng nghị quyết đại hội.

 

Ý kiến thảo luận của các đại biểu cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt còn hạn chế, yếu kém của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2015-2020. Đối với các ý kiến đề nghị bổ sung nguyên nhân của hạn chế về thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh còn ít, theo Đoàn Chủ tịch nội dung này đã có nêu trong phần hạn chế, là phù hợp.

 

Nhiều ý kiến đề xuất, kiến nghị

 

Trong phần mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2020-2025, hầu hết ý kiến đều thống nhất 15 nhóm chỉ tiêu chủ yếu nêu trong Báo cáo chính trị. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị xem lại tính khả thi của một số chỉ tiêu như: Chỉ tiêu số 1 (tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn), chỉ tiêu số 3 (thu ngân sách), chỉ tiêu số 4 (tổng kim ngạch xuất khẩu), chỉ tiêu số 6 (tỉ lệ đô thị hóa), chỉ tiêu số 12 (tỉ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung); có ý kiến đề nghị giảm chỉ tiêu tỉ lệ lao động đã qua đào tạo đến năm 2025 từ 80% xuống còn khoảng 75% (chỉ tiêu số 7), giảm chỉ tiêu tỉ lệ hộ nghèo đa chiều từ 1,5-2%/năm xuống còn 1%/năm (chỉ tiêu số 9), bổ sung chỉ tiêu trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia để thể hiện được giáo dục là quốc sách hàng đầu và nhiều ý kiến góp ý đề nghị giảm chỉ tiêu phát triển đảng viên mới…

 

Các ý kiến góp ý nêu trên của đại biểu là có cơ sở, thể hiện tâm huyết, trách nhiệm cao với sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, Đoàn Chủ tịch cho biết trong quá trình chuẩn bị văn kiện, bám sát chỉ tiêu phát triển từng ngành, ban chấp hành đã chỉ đạo nghiên cứu, tính toán, cân nhắc kỹ để xác định các chỉ tiêu cụ thể, vừa thể hiện quyết tâm phấn đấu cao, vừa bảo đảm tính khả thi trong thực hiện. Đồng thời tiếp thu ý kiến góp ý của một số bộ, ban ngành Trung ương, góp ý tại đại hội các đảng bộ cấp huyện và các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân.

 

Trước đại hội, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cũng đã chỉ đạo nghiên cứu, rà soát, tính toán kỹ các chỉ tiêu chủ yếu và đã có điều chỉnh một số chỉ tiêu đảm bảo phù hợp, khả thi, trong đó đã có tính đến tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay và có thể là 1-2 năm đến còn đang diễn biến phức tạp ở nhiều nước trên thế giới, khả năng tác động đến nước ta, tỉnh ta còn cao. Xây dựng các chỉ tiêu nêu trên đảm bảo mục tiêu phấn đấu để tỉnh ta thu hẹp khoảng cách phát triển, từng bước tiến đến ngang bằng mức trung bình chung cả nước.

 

Riêng chỉ tiêu số 15 (phát triển đảng viên mới) có nhiều ý kiến băn khoăn, góp ý đề nghị giảm từ tăng 4%/năm xuống còn khoảng 2-3%/năm hoặc 3-4%/năm, vì hiện nay nguồn kết nạp đảng viên mới ở các đảng bộ không còn nhiều, đề ra chỉ tiêu cao sẽ ảnh hưởng đến chất lượng. Đoàn Chủ tịch tiếp thu thống nhất xin ý kiến đại hội điều chỉnh chỉ tiêu phát triển đảng viên hàng năm tăng 4% thành tăng từ 3-4% so với tổng số đảng viên đầu nhiệm kỳ.

 

Đối với các kiến nghị, đề xuất như: Có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp để bao tiêu sản phẩm đầu ra cho người nông dân; cần có sự điều hòa nhân lực ngành Y tế giữa tỉnh và tuyến huyện; đầu tư cơ sở vật chất cho các trường THPT trên địa bàn huyện Tuy An để đảm bảo tiêu chí lên thị xã vào năm 2025; quan tâm mở các lớp đào tạo trung cấp lý luận chính trị tại các huyện, thị xã, thành phố; nghiên cứu triển khai một số dự án như: Nâng cấp, mở rộng Khu di tích lịch sử Nơi thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên ở tỉnh Phú Yên; đầu tư tuyến đường Phú Khê - Phước Tân; nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ quốc lộ 1 (phía bắc cầu Nhân Mỹ) đi ĐT642, huyện Đồng Xuân; đầu tư tuyến mới Hòa Đa, An Mỹ kết nối đường cơ động thôn Giai Sơn, An Mỹ, huyện Tuy An; nâng cấp, mở rộng ĐT641 (Chí Thạnh đi La Hai); đầu tư hồ chứa nước Hậu Đức (xã An Hiệp, huyện Tuy An) và hồ chứa nước Xuân Lâm (Sông Cầu); đầu tư cầu qua sông Ba (nối đường nội thị trung tâm thị trấn Phú Thứ, huyện Tây Hòa với đường ĐH25 xã Hòa Thắng, huyện Phú Hòa)… Những nội dung này, Đoàn Chủ tịch ghi nhận, chuyển cho ban chấp hành khóa XVII nghiên cứu, chỉ đạo trong thực tiễn hoặc báo cáo Trung ương theo thẩm quyền.

 

Đối với dự thảo Chương trình hành động, các ý kiến cơ bản thống nhất, đề nghị bổ sung nội dung phát triển đô thị ven sông và điều chỉnh đơn vị chủ trì tham mưu, thực hiện đề án Xây dựng Hải đội dân quân thường trực biển giai đoạn 2023-2025 từ Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh sang Bộ CHQS tỉnh, góp ý này là phù hợp, Đoàn Chủ tịch tiếp thu và chuyển cho ban chấp hành khóa XVII nghiên cứu, hoàn chỉnh để thực hiện theo quy định.

 

TRẦN QUỚI (lược ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek