Thứ Bảy, 17/04/2021 18:29 CH
Để nghị quyết đại hội sớm đi vào cuộc sống
Thứ Sáu, 16/10/2020 23:03 CH

Các đại biểu biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội. Ảnh: NGỌC THẮNG

Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu tiếp tục đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhất là các giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần này. Nhiều ý kiến tin tưởng vào sự đổi mới trong việc triển khai nghị quyết mà đại hội đề ra. Báo Phú Yên trân trọng giới thiệu.

 

ĐẠI BIỂU NGUYỄN VĂN SỰ, PHÓ TRƯỞNG BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY: Quán triệt, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội

 

Tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tôi đã cùng 317 đại biểu chính thức của đại hội phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thảo luận các văn kiện, bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới là những người tiêu biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng của đông đảo đảng viên và nhân dân.

 

Từ chủ đề của đại hội, có thể thấy quyết tâm chính trị của toàn Đảng bộ trong nhiệm kỳ tới là rất cao. Tôi tin tưởng rằng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới, dù ở lĩnh vực, cương vị công tác nào cũng sẽ tập trung trí lực, phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh và chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

 

Nghị quyết được thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là những quyết sách quan trọng trên tất cả lĩnh vực, được vận dụng linh hoạt, sáng tạo các chủ trương, quan điểm của Trung ương vào điều kiện thực tế của tỉnh nhà; đồng thời là sản phẩm kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

 

Để sớm đưa nghị quyết đại hội vào cuộc sống, tạo bước đột phá mới, đưa kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển nhanh và mạnh, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngay sau đại hội, Ban Tuyên giáo sẽ tham mưu Tỉnh ủy có hướng dẫn đến tất cả tổ chức đảng tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt sâu sắc nghị quyết đại hội và tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn quân, toàn dân về kết quả đại hội. Từ đó xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết cụ thể, sát với từng địa phương, đơn vị, từng bước đưa nghị quyết vào cuộc sống, góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đưa tỉnh phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ mới.

 

ĐẠI BIỂU NGUYỄN TRỌNG TÙNG, GIÁM ĐỐC SỞ NN-PTNT: Tập trung đầu tư, phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững

 

Qua 5 năm thực hiện đề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp, Phú Yên đã đạt được kết quả bước đầu hết sức phấn khởi. Tăng trưởng của ngành bình quân 3,9%/năm, cơ cấu nội bộ ngành chuyển dịch theo hướng phát huy lợi thế, sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Đến năm 2020, tỉ trọng thủy sản Phú Yên chiếm khoảng 38,1%, tỉ trọng nông - lâm nghiệp giảm còn 61,9% trong cơ cấu nội bộ ngành. Lĩnh vực trồng trọt được cơ cấu lại theo hướng sản xuất tập trung, quy mô lớn, nâng cao năng suất, chất lượng và phát triển các vùng nguyên liệu cho chế biến công nghiệp. Lĩnh vực chăn nuôi phát triển tập trung theo hướng trang trại, an toàn dịch bệnh...

 

Ngành Nông nghiệp Phú Yên đang xây dựng chiến lược, mục tiêu đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 phát triển nông - lâm - ngư nghiệp bền vững, theo hướng gắn với chế biến, tiêu thụ theo chuỗi giá trị, giá trị gia tăng bình quân khoảng 3,5-4%/năm.

 

Đồng thời từng bước hình thành nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, xây dựng các thương hiệu sản phẩm hàng hóa chủ lực, đẩy mạnh nghiên cứu và phát triển giống cây trồng, vật nuôi có giá trị cao. Ngành Nông nghiệp Phú Yên đang triển khai kế hoạch duy trì ổn định, từng bước giảm diện tích một số cây trồng chủ lực để phù hợp với quy hoạch, tập trung nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh hình thành cánh đồng lớn, phát triển một số vùng chuyên canh cây ăn quả, cây dược liệu, rau, hoa...

 

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo hướng chăn nuôi hữu cơ, sinh thái, bảo đảm vệ sinh môi trường; phát triển rừng theo hướng bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, khuyến khích phát triển rừng cây gỗ lớn, gỗ quý và lâm sản ngoài gỗ. Phú Yên đang tập trung phát triển kinh tế biển, cơ cấu lại sản xuất thủy sản cho phù hợp, ưu tiên phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng thâm canh, công nghệ cao. Tỉnh đang xây dựng chính sách hỗ trợ người dân, nhất là các địa phương miền núi đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi nhỏ phục vụ sản xuất và cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

 

ĐẠI BIỂU VÕ CAO PHI, GIÁM ĐỐC SỞ KH-ĐT: Nâng cao hiệu quả đầu tư công và đầu tư tư nhân

 

Để góp phần thực hiện đạt mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra, đối với lĩnh vực thu hút vốn đầu tư, Sở KH-ĐT sẽ tiếp tục tham mưu UBND tỉnh nâng cao hiệu quả đầu tư, cả đầu tư công và đầu tư tư nhân. Duy trì tỉ trọng đầu tư công hợp lý trong tổng vốn đầu tư toàn xã hội, đi đôi với tăng cường huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội để tiếp tục đầu tư hoàn thiện một số kết cấu hạ tầng quan trọng, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển nhanh, bền vững, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Phấn đấu trong 5 năm, huy động khoảng 95.000 tỉ đồng vốn đầu tư phát triển, trong đó vốn ngân sách khoảng 20.000 tỉ đồng, vốn ngoài ngân sách 65.000 tỉ đồng, vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 10.000 tỉ đồng.

 

Bên cạnh đó, sở cũng tham mưu tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, lành mạnh, tạo điều kiện thúc đẩy, thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, dự án FDI có hàm lượng công nghệ cao, nằm trong các chuỗi cung ứng toàn cầu; quan tâm thu hút đầu tư trong lĩnh vực y tế, giáo dục... Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, đánh giá nhà đầu tư, đảm bảo lựa chọn được nhà đầu tư thực sự có năng lực.

 

Thường xuyên phối hợp, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ chuẩn bị đầu tư, triển khai các dự án, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; đồng thời kiên quyết xử lý các dự án chậm triển khai. Thực hiện tốt hơn công tác giải phóng mặt bằng phục vụ triển khai các công trình, dự án. Chủ động chuẩn bị các điều kiện, tích cực mời gọi, sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư đang dịch chuyển vào Việt Nam nói chung, Phú Yên nói riêng.

 

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN CƯỜNG, GIÁM ĐỐC SỞ GD-ĐT PHÚ YÊN: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện giáo dục - đào tạo

 

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu trong giai đoạn 2020-2025, như có trên 85% thanh niên và người trưởng thành (đủ 16 tuổi trở lên) có trình độ THPT và tương đương; 50% trường mầm non, 55% trường tiểu học, 60% trường THCS và 40% trường THPT đạt chuẩn quốc gia; triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và sách giáo khoa mới…, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng toàn diện GD-ĐT. Toàn ngành thực hiện mạnh mẽ việc chuyển đổi quá trình giáo dục từ chủ yếu trang bị kiến thức sang phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học; phát triển GD-ĐT theo hướng cân đối về quy mô, cơ cấu và đa dạng về hình thức học tập; đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học; quan tâm phát triển giáo dục các vùng khó khăn; phát triển sâu rộng phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

 

Cụ thể, ngành GD-ĐT sẽ tiếp tục thực hiện rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở GD-ĐT trong toàn tỉnh theo quy định; bảo đảm nguyên tắc tạo thuận lợi cho việc học tập của học sinh gắn với các điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông; khuyến khích phát triển hệ thống các cơ sở giáo dục ngoài công lập ở những nơi có điều kiện. Tổ chức quy hoạch đào tạo cán bộ quản lý, giáo viên đạt chuẩn đảm bảo đủ số lượng thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông năm 2018 và Luật Giáo dục năm 2019. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông; đổi mới quản lý và nâng cao hiệu quả của giáo dục thường xuyên, giáo dục dân tộc.

 

Toàn ngành cũng sẽ triển khai hiệu quả đề án Bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025; tổ chức thực hiện Kế hoạch tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo trường đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2020-2025; huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư cho GD-ĐT, thực hiện chính sách phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Sở GD-ĐT sẽ chủ động tham mưu cơ chế chính sách riêng cho giáo viên, học sinh giỏi để động viên, khuyến khích kịp thời, đưa chất lượng dạy học mũi nhọn có những bước chuyển vững chắc...

 

ĐẠI BIỂU PHẠM VĂN BẢY, GIÁM ĐỐC SỞ VH-TT-DL: Thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp trên lĩnh vực văn hóa - thể thao - du lịch

 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã một lần nữa khẳng định vị trí, vai trò của VH-TT-DL trong tổng thể sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển con người; đồng thời chỉ rõ nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp cơ bản ở từng lĩnh vực. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra về VH-TT-DL trong giai đoạn 2020-2025, cần có sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên của Tỉnh ủy, sự điều hành quyết liệt của UBND tỉnh và sự chung sức chung lòng của các địa phương, đoàn thể chính trị, xã hội, nghề nghiệp và toàn dân; đồng thời phải nỗ lực bắt tay ngay vào xây dựng chương trình, kế hoạch và ra sức thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đề ra.

 

Đối với lĩnh vực văn hóa, tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tăng cường bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị các di tích; văn hóa vật thể, phi vật thể và văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Xây dựng con người Phú Yên phát triển một cách toàn diện, phát huy nhân cách, lối sống đẹp, gắn phát triển tri thức với phát triển thể chất, đạo đức và kỹ năng xã hội.

 

Về thể thao, tỉnh phát triển mạnh mẽ phong trào TDTT quần chúng song song với chú trọng phát triển một số môn thể thao thành tích cao có thế mạnh của tỉnh. Quan tâm đầu tư phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao; đầu tư xây dựng khu liên hợp thể thao của tỉnh, nâng cấp trung tâm văn hóa - thể thao các địa phương; đẩy mạnh công tác xã hội hóa thể thao…

 

Ngành Du lịch cần tăng cường các nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, như: Tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch; lập quy hoạch và đầu tư kết cấu hạ tầng làm cơ sở kêu gọi đầu tư; xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch phong phú, đặc trưng; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch; bảo vệ môi trường; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến du lịch, liên kết hợp tác phát triển du lịch…

 

ĐẠI BIỂU NGUYỄN PHƯƠNG ĐÔNG, GIÁM ĐỐC SỞ GT-VT: Từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông

 

Với phương châm “Giao thông là huyết mạch để phát triển kinh tế”, trong nhiệm kỳ 2020-2025, ngành GT-VT tỉnh sẽ đồng loạt triển khai nhiều dự án lớn để góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông về đường bộ, đường biển, đường sắt và đường không. Phú Yên sẽ tranh thủ mọi nguồn lực để đến năm 2025, 100% tuyến đường huyện đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp V, đường xã đạt tiêu chuẩn tối thiểu cấp VI; 90% đường thôn, xóm được cứng hóa. Bến xe Nam Tuy Hòa sẽ được nâng cấp lên bến xe loại 1.

 

Các tuyến giao thông quan trọng như tuyến đường bộ ven biển từ TX Đông Hòa đến TX Sông Cầu; giai đoạn 2 tuyến đường tránh lũ, cứu hộ, cứu nạn qua huyện Tây Hòa - huyện Phú Hòa - TP Tuy Hòa - huyện Tuy An sẽ được tập trung đầu tư nâng cấp. Bên cạnh đó, nhiều dự án cấp quốc gia cũng được triển khai trên địa bàn tỉnh như hoàn thành nâng cấp, mở rộng quốc lộ 25, 29, 19C cùng các trạm dừng, nghỉ; phối hợp triển khai dự án tuyến cao tốc Bắc - Nam phía đông đoạn qua địa bàn tỉnh.

 

Nhiệm kỳ này, ngành GT-VT cũng sẽ đầu tư phát triển mạnh mẽ giao thông đường biển. Phú Yên tập trung xúc tiến đầu tư cảng nước sâu Bãi Gốc; đầu tư nâng cấp và khai thác hiệu quả Cảng Vũng Rô. Một số tuyến hàng hải ven bờ phục vụ du lịch đường thủy, vận chuyển hàng hóa cũng sẽ được nghiên cứu phát triển. Các lĩnh vực đường sắt, đường không cũng được chú trọng. Trong đó, tỉnh sẽ tích cực đề nghị nâng cấp, mở rộng nhà ga hành khách Tuy Hòa, nhà ga Chí Thạnh; đặc biệt là thúc đẩy triển khai đầu tư tuyến đường sắt từ Phú Yên lên các tỉnh Tây Nguyên.

 

NHÓM PHÓNG VIÊN (thực hiện)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek