Thứ Tư, 23/09/2020 08:06 SA
Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia (*)
Thứ Năm, 30/07/2020 07:05 SA

(Trích phát biểu của đồng chí Phạm Đại Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025)

 

Hôm nay, tôi rất vui mừng về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Đồng chí Phạm Đại Dương. Ảnh: VĂN LONG

 

Nhìn lại 5 năm qua, tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến mới phức tạp, khó lường. Các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống tiếp tục gia tăng. Bất ổn chính trị, hoạt động khủng bố, tranh chấp chủ quyền biển, đảo ở biển Đông đe dọa hòa bình, ổn định khu vực, tác động tiêu cực đến chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ bảo đảm an ninh - quốc phòng của đất nước. Ở trong nước, trong tỉnh, bên cạnh những thuận lợi do quá trình đổi mới và thành tựu hơn 30 năm tái lập tỉnh đem lại, tình hình phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn do tác động của suy thoái kinh tế thế giới và ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Các thế lực thù địch, phản động tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “diễn biến hòa bình” chống phá Đảng, Nhà nước ta, nhất là trên không gian mạng. Hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội có nhiều diễn biến phức tạp, tính chất, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, đến nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh - quốc phòng của tỉnh.

 

Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự điều hành kiến tạo của UBND tỉnh, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, của toàn dân, toàn quân và cộng đồng doanh nghiệp, công cuộc phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Chính trị ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế qua từng năm luôn duy trì ở mức khá và chuyển dịch cơ cấu kinh tế đúng hướng; các hoạt động văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; đời sống nhân dân được nâng cao. Công tác kiện toàn hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng thu được nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tác phong làm việc và đoàn kết nội bộ; cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, khang trang. Tiềm lực quốc phòng, an ninh tiếp tục được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế của tỉnh được mở rộng, đi vào chiều sâu.

 

Những kết quả đạt được

 

Trong những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Phú Yên đạt được trong 5 năm qua, có đóng góp rất quan trọng của Đảng bộ Công an tỉnh nhà. Các đồng chí đã phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, nỗ lực, phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đạt và vượt nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ quan trọng do Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh lần thứ VII đề ra. Trong đó, tôi nhấn mạnh thêm một số kết quả nổi bật các đồng chí đã đạt được trong nhiệm kỳ qua.

 

1. Đảng bộ Công an tỉnh đã lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Chủ động nắm chắc, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình và kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai, thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về bảo đảm an ninh, trật tự. Chủ động tiến hành đồng bộ các giải pháp bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh hiệu quả với âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, biểu tình, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, kinh tế quan trọng, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại Phú Yên, nhất là bảo vệ an toàn các hoạt động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh.

 

2. Các đồng chí đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh triển khai quyết liệt có hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, phòng, chống mua bán người. Triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, tấn công trấn áp tội phạm, tập trung phát hiện, triệt phá các băng, nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, “tín dụng đen”, cho vay lãi nặng. Chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm ngày càng được nâng lên, đã điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn về hình sự, kinh tế, tham nhũng, ma túy… được Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương và nhân dân đồng tình, ủng hộ; qua đó, không để tội phạm lộng hành, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

 

3. Toàn lực lượng đặc biệt quan tâm củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân và kết hợp chặt chẽ với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sự phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, đặc biệt là với lực lượng vũ trang ngày càng chặt chẽ, đi vào chiều sâu và hiệu quả. Phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được đẩy mạnh, huy động được sự tham gia tích cực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ có hiệu quả công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 

4. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên có nhiều chuyển biến tích cực. Toàn lực lượng đã tập trung sắp xếp, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tăng cường lực lượng cho các đơn vị trực tiếp chiến đấu, lực lượng cơ sở. Hoàn thành bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã. Thường xuyên đổi mới nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống, siết chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với rèn luyện lễ tiết, tác phong, nội bộ đoàn kết, thống nhất; xây dựng lực lượng Công an Phú Yên thật sự gần dân, gắn bó mật thiết với nhân dân, khẳng định truyền thống vẻ vang “vì nước quên thân, vì nhân dân phục vụ” của lực lượng Công an Phú Yên. Đặc biệt, Đảng bộ Công an tỉnh là một trong những đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Phú Yên gương mẫu đi đầu trong kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII.

 

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích, chiến công xuất sắc mà Đảng bộ Công an tỉnh và lực lượng Công an Phú Yên đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

 

Nhiệm vụ trong thời gian tới

 

Với truyền thống và phẩm chất tốt đẹp của ngành qua 75 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và bản thân tôi tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành, đoàn thể; sự hiệp đồng tác chiến của lực lượng vũ trang và sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn của nhân dân, Đảng bộ Công an tỉnh và toàn lực lượng Công an Phú Yên sẽ thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ kính yêu “vì nước quên thân vì nhân dân phục vụ” nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh, luôn xứng đáng với lòng tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

Tôi nhất trí với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, nhất là các giải pháp đột phá trong nhiệm kỳ 2020-2025 mà Đảng bộ Công an tỉnh Phú Yên đề ra. Đến dự đại hội lần này, ngoài những nội dung các đồng chí đề cập trong báo cáo chính trị trình bày trước đại hội, tôi xin lưu ý thêm một số vấn đề các đồng chí nghiên cứu quán triệt, triển khai trong nhiệm kỳ tới:

 

Thứ nhất, chủ động tham mưu cho Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp cơ bản, chiến lược về bảo đảm an ninh, trật tự, phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh. Đẩy mạnh triển khai các phương án, kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, đối tượng cơ hội chính trị; thực hiện có hiệu quả các giải pháp bảo đảm an ninh trên các lĩnh vực trọng điểm, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp về an ninh, trật tự. Tập trung tham mưu với cấp ủy, chính quyền giải quyết tốt các vấn đề mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột xã hội, nhất là các vụ việc liên quan đến đất đai, thu hồi đất để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, không để hình thành các điểm nóng về an ninh, trật tự ngay tại cơ sở. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại Phú Yên. Trọng tâm là bảo vệ an toàn tuyệt đối đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, trước mắt là Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

 

Thứ hai, tham mưu cấp ủy, chính quyền gắn kết, lồng ghép các kế hoạch phòng, chống tội phạm với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội để tăng cường công tác phòng ngừa xã hội, làm hạn chế nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh tội phạm. Thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp và truy nã tội phạm. Kiên quyết triệt phá các băng, nhóm tội phạm nguy hiểm; tập trung phòng, chống tội phạm kinh tế, tham nhũng, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen, cho vay lãi nặng, “tín dụng đen” gây bức xúc trong nhân dân; tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm ma túy… Tiến hành đồng bộ các biện pháp nâng cao chất lượng công tác điều tra, khám phá tội phạm. Huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, kịp thời giải quyết các vấn đề phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức tạp ảnh hưởng đến kỷ cương hành chính, môi trường hòa bình, ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 

Thứ ba, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, cải cách tư pháp cùng với các sở, ban ngành của tỉnh phấn đấu cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh góp phần xây dựng môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, an toàn, lành mạnh phục vụ kịp thời nhu cầu của tổ chức, nhà đầu tư, doanh nghiệp và nhân dân. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý người nước ngoài, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, quản lý dân cư, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự góp phần tích cực phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Triển khai đồng bộ các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông. Chú trọng công tác phòng cháy, chữa cháy, nổ, nhất là khu vực đông dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, không để xảy ra các vụ cháy gây thiệt hại lớn ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

 

Thứ tư, phát huy hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an Phú Yên với lực lượng Quân sự, Biên phòng theo tinh thần Nghị định 03/2019/NĐ-CP, ngày 5/9/2019 của Chính phủ và cơ chế phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị tham gia công tác bảo đảm an ninh, trật tự. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc bảo đảm ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và có sức lan tỏa. Quan tâm xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân vững chắc gắn với nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân góp phần xây dựng Phú Yên thành khu vực phòng thủ vững chắc, kịp thời giải quyết các tình huống phức tạp, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, bị động.

 

Thứ năm, tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an Phú Yên trong sạch, vững mạnh toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đảm nhiệm tốt vai trò nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng trong Công an Phú Yên bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện các mặt công tác công an. Chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân. Có giải pháp cụ thể để phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ sai phạm, nêu cao kỷ luật, kỷ cương, tác phong công tác và thái độ chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, phục vụ nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng nhân dân.

 

Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình tổ chức mới, đi đôi với việc bố trí, sắp xếp lại đội ngũ cán bộ hợp lý, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”. Thường xuyên quan tâm chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu công an các cấp có phẩm chất, đạo đức, năng lực, uy tín cao. Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cấp ủy đảng, của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu theo Quy định 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Chú trọng tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác, sức mạnh chiến đấu của lực lượng Công an Phú Yên.

 

Một trong những nhiệm vụ vô cùng quan trọng của đại hội là bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Yên lần thứ XVII. Tôi đề nghị các đồng chí cần sáng suốt, công tâm, thật sự nghiêm túc, đề cao trách nhiệm của người đảng viên trước đảng bộ và nhân dân để lựa chọn những đồng chí có đủ tiêu chuẩn, đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực, uy tín tham gia ban chấp hành khóa mới và đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII với cơ cấu hợp lý, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh khóa mới phải là tập thể đoàn kết, trí tuệ và sáng tạo, là hạt nhân lãnh đạo lực lượng Công an Phú Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào thành tựu chung của công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của tỉnh, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh nhà.

 

-------------

(*) Tựa đề do tòa soạn đặt.

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek