Thứ Hai, 16/12/2019 21:02 CH
Nhiều kết quả nổi bật trong cải cách tư pháp
Thứ Bảy, 23/03/2019 09:20 SA

Các kiểm sát viên tham gia cuộc thi “Chúng tôi là kiểm sát viên”, nhằm nâng cao nghiệp vụ theo tinh thần cải cách tư pháp - Ảnh: VĂN TÀI

Thời gian qua, công tác cải cách tư pháp (CCTP) của tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực. Các cơ quan tư pháp đã phối hợp chặt chẽ hơn trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đẩy mạnh công tác CCTP.

 

Thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển

 

Theo Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Đỗ Thái Phong, trong thời gian qua, việc triển khai thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, về chiến lược CCTP trên địa bàn tỉnh được các cấp ủy đảng, cơ quan tư pháp và nội chính tập trung thực hiện nghiêm túc, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng trong chỉ đạo thực hiện công tác CCTP, thực hiện chủ trương tinh gọn bộ máy nhưng vẫn bảo đảm hoạt động ổn định, hiệu quả công tác.

 

Đặc biệt, công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả cao, các vụ việc gây bức xúc trong nhân dân được giải quyết dứt điểm; xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng oan sai, tiêu cực, vi phạm pháp luật và bỏ lọt tội phạm trong hoạt động điều tra, xử lý tội phạm.

 

Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện các chính sách, pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp được sửa đổi, bổ sung theo tinh thần CCTP được thực hiện nhanh chóng, kịp thời, nghiêm túc. Các cơ quan điều tra, Viện KSND, TAND, Thi hành án dân sự 2 cấp tổ chức thực hiện đúng quy định của Trung ương về cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy, đơn vị trực thuộc phù hợp yêu cầu tiến trình CCTP.

 

Công tác tổ chức, cán bộ tiếp tục được củng cố, kiện toàn, quan tâm thực hiện tốt công tác thi tuyển, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ bảo đảm về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, quản lý đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

 

“Những kết quả đạt được thể hiện sự quyết tâm, chủ động, tinh thần trách nhiệm cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, cùng với sự nỗ lực không ngừng của các cơ quan tư pháp nhằm mang lại diện mạo mới cho nền tư pháp, ổn định trật tự xã hội, góp phần tích cực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, công tác phối hợp giữa các cơ quan tư pháp, cơ quan tiến hành tố tụng và nội chính ngày càng cụ thể, chặt chẽ và hiệu quả hơn”, ông Phong khẳng định.

 

Kiên quyết ngăn chặn “tham nhũng vặt”

 

Theo Chánh án TAND tỉnh Phạm Tấn Hoàng, trong thời gian qua, TAND hai cấp đã phối hợp chặt chẽ với Viện KSND cùng cấp tổ chức 45 phiên tòa xét xử rút kinh nghiệm theo tinh thần CCTP để nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các loại án về nội dung và trình tự thủ tục tố tụng.

 

Từ các phiên tòa rút kinh nghiệm cho thấy, các bên thực hiện tranh tụng có hiệu quả, góp phần giảm đến mức thấp nhất tình trạng oan sai, bảo đảm quyền con người. Các phiên tòa diễn ra đúng trình tự, thủ tục tố tụng, chất lượng xét hỏi và tranh tụng của kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa ngày càng được nâng lên.

 

Sau các phiên tòa đều tổ chức rút kinh nghiệm với sự tham gia của hội đồng xét xử, kiểm sát viên, thư ký tòa án tham gia xét xử và các thẩm phán, thư ký khác của tòa án. Nhiều phiên tòa được tổ chức trực tuyến cho toàn thể cán bộ, công chức tòa án, viện kiểm sát hai cấp theo dõi, góp ý, rút kinh nghiệm.

 

Bên cạnh đó, thực hiện quy chế phối hợp giữa 3 ngành Công an - Viện kiểm sát - Tòa án, lãnh đạo các cơ quan thường xuyên chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự; duy trì chế độ giao ban định kỳ giữa các ngành, tháo gỡ ngay các vướng mắc phát sinh trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc xảy ra. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm.

 

Mới đây, tại hội nghị triển khai công tác CCTP năm 2019, đồng chí Lương Minh Sơn, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo CCTP tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong việc thực hiện CCTP mà các cơ quan tư pháp đạt được trong năm 2018. Đồng thời đề nghị các cơ quan tư pháp tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tư pháp, gắn công tác CCTP với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

 

Theo đồng chí Lương Minh Sơn, hệ thống các cơ quan tư pháp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tuy nhiên vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định. Do vậy, các cơ quan tư pháp cần nỗ lực hơn nữa trong công tác, tập trung xử lý án tồn đọng, kiên quyết ngăn chặn “tham nhũng vặt”, tăng cường công tác phối hợp, phục vụ tốt hơn cho nhân dân, nhất là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

 

Nhiệm vụ trọng tâm công tác cải cách tư pháp năm 2019

 

1- Tiếp tục triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Quốc hội về công tác tư pháp và CCTP, các đạo luật mới có liên quan đến công tác CCTP, trọng tâm là Kết luận 92-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 49-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Chiến lược CCTP đến năm 2020”; Kế hoạch 38-KH/CCTP, ngày 15/8/2014 của Ban chỉ đạo CCTP Trung ương về đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về chủ trương, nhiệm vụ CCTP và hoạt động tư pháp.

 

2- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng đối với các cơ quan tư pháp trong phối hợp hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp, xử lý kịp thời các vụ án, vụ việc, nhất là các vụ án tham nhũng, nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trong danh mục Thường trực Tỉnh ủy, Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi chỉ đạo, đôn đốc còn tồn đọng trong năm 2018 và được bổ sung trong năm 2019.

3- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cơ quan tư pháp, nhất là công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, việc bắt, tạm giữ, tạm giam, khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án, đảm bảo tính nghiêm minh trong thực thi pháp luật.

 

4- Nâng cao chất lượng công tác thi hành án dân sự, hành chính, phấn đấu đạt và vượt một số chỉ tiêu công tác được giao, trong đó tập trung giảm tỉ lệ số việc và tiền có điều kiện thi hành từ năm trước chuyển sang năm sau. Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan hữu quan nhằm kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, đảm bảo tiến độ, chất lượng.

 

5- Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ của các cơ quan tư pháp. Tăng cường công tác quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức các cơ quan tư pháp, không để xảy ra sai phạm; kiên quyết xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

 

6- Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động của các tổ chức hành nghề luật sư, công chứng, tổ chức giám định tư pháp. Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động bổ trợ tư pháp.

 

7- Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND các cấp. Tăng cường giám sát chuyên đề việc chấp hành pháp luật; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND các cấp trong việc theo dõi, đôn đốc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với các hoạt động tư pháp. Phát huy vai trò của MTTQ, các tổ chức thành viên và các tầng lớp nhân dân trong giám sát hoạt động của các cơ quan tư pháp để đảm bảo việc tuân thủ các quy định của pháp luật được nghiêm minh.

 

8- UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan quan tâm tạo điều kiện về kinh phí, hỗ trợ trang bị cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đối với các cơ quan tư pháp địa phương, nhất là đối với cấp huyện để đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ CCTP.

 

9- Ban chỉ đạo CCTP tỉnh chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng về công tác CCTP; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời sơ kết, tổng kết, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác CCTP, đáp ứng yêu cầu trong tình hình hiện nay.

 

VĂN TÀI

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek