Thứ Ba, 28/01/2020 05:09 SA
Mặt trận Tổ quốc: Vận động nhân dân đoàn kết xây dựng quê hương
Thứ Tư, 03/07/2019 12:59 CH

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh cùng các tổ chức từ thiện trao quà cho các trường hợp khó khăn - Ảnh: HÀ THU

30 năm qua, với nhiều nỗ lực đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh đã triển khai thực hiện đạt được nhiều thành tựu nổi bật.

 

Khắc phục khó khăn

 

Thời gian đầu tách tỉnh, Phú Yên phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Năm 1990, ngân sách tỉnh thu được hơn 29,2 tỉ đồng, chỉ bảo đảm 1/3 kế hoạch chi thường xuyên. Hơn 1.400 cán bộ từ Nha Trang về làm việc nhưng cơ sở vật chất thiếu nghiêm trọng.

 

Tình hình đào đãi vàng ở một số huyện miền núi diễn biến phức tạp. Việc tranh chấp đòi lại ruộng đất cũng xảy ra trên một số địa bàn. Dư luận quần chúng lo lắng về tình hình diễn biến ở một số nước Đông Âu, Liên Xô đã làm phức tạp thêm tình hình an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

 

Phát huy những thành quả đạt được 30 năm qua, trong thời gian tới, MTTQ các cấp trong tỉnh tiếp tục vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả hơn nữa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng với vai trò, vị trí của MTTQ là chiếc cầu nối liền giữa ý Đảng với lòng dân.

Trước những diễn biến không thuận lợi, vai trò của Mặt trận đã phát huy trên một số lĩnh vực như động viên tinh thần yêu nước, củng cố tình đoàn kết, phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm, ổn định tình hình an ninh, xã hội. MTTQ tỉnh đã tổ chức hiệp thương bầu bổ sung 13 đồng chí làm thành viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 1988-1993, nâng tổng số thành viên lên 31 đồng chí.

 

Đồng chí La Chí Noa làm Chủ tịch Mặt trận. Ủy ban Mặt trận từng bước được kiện toàn bộ máy ở khắp 7 huyện, thị và 91 xã, phường, thị trấn. MTTQ tỉnh đã đề ra chương trình hành động chung trong công tác thời kỳ này là phát huy truyến thống yêu nước, mở rộng khối đoàn kết toàn dân, tích cực đổi mới công tác Mặt trận.

 

Để lãnh đạo toàn diện, Mặt trận tỉnh đã chỉ đạo Mặt trận cơ sở tổ chức thành lập Ban Thanh tra nhân dân. Các hoạt động do Mặt trận khởi xướng và tổ chức vận động như phong trào Đền ơn đáp nghĩa, Từ thiện nhân đạo, Vận động nhân dân làm giàu hợp pháp, được thể hiện dưới nhiều hình thức như tương trợ, giúp đỡ nhau trong học nghề, tìm việc làm, thực hiện từng bước giúp nhau giảm nghèo… được đông đảo quần chúng nhân dân đồng tình hưởng ứng, trở thành phong trào quần chúng ngày càng sâu rộng và mang lại hiệu quả thiết thực.

 

Cuối năm 1993, trận lụt bão thế kỷ đã tàn phá nặng nề Phú Yên, gây nhiều thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Mặt trận các cấp trong tỉnh đã vận động nhân dân tự cứu trợ được 617 triệu đồng, tiếp nhận phân phối hàng cứu trợ trong nước và nước ngoài trên 2 tỉ đồng và gần 16.000USD. Các phong trào vận động nhân dân thi đua sản xuất làm giàu hợp pháp, xóa đói giảm nghèo đạt hiệu quả. Nhờ vậy, tình trạng đói nghèo trong nhân dân giảm bớt. Năm 1994, toàn tỉnh đã có 4.100 hộ thoát nghèo.

 

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, Mặt trận các cấp đã chủ trì, phối hợp với chính quyền, các tổ chức thành viên tổ chức hàng ngàn đợt tuyên truyền, phổ biến cho các đối tượng là cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân ở các khu dân cư về các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, Ngày vì người nghèo, Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

 

Phát huy vai trò trên nhiều lĩnh vực

 

Hưởng ứng cuộc vận động Ngày vì người nghèo, từ khi phát động đến nay, Quỹ Vì người nghèo các cấp đã huy động và tiếp nhận hơn 127 tỉ đồng, xây dựng hơn 8.800 nhà Đại đoàn kết. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, thực hiện cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã tạo được diện mạo hoàn toàn mới trên khắp địa bàn trong tỉnh. Kết quả vận động Quỹ Vì người nghèo đạt trên 36 tỉ đồng.

 

Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo, Ban Cứu trợ tỉnh đã giải ngân trên 53,4 tỉ đồng để xây dựng 1.438 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo. Thực hiện các mô hình giúp nhau giảm nghèo bền vững, đến nay, mỗi xã đều xây dựng một mô hình, ngày càng phát huy hiệu quả và được nhân ra trên diện rộng.

 

Nhiều năm nay có trên 3.000 hộ nghèo được cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức toàn tỉnh chọn, giúp đỡ, thông qua các phương thức đã thực sự giúp người dân giảm bớt khó khăn trong cuộc sống. Các gia đình nhận được sự quan tâm, giúp đỡ phấn khởi, tự tin, có ý thức hơn trong việc tăng gia sản xuất để thoát nghèo bền vững. Nhiều hộ đã trở nên khá giả, đời sống được cải thiện về nhiều mặt, luôn tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

 

Mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội, tổ chức thành viên của Mặt trận nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội cho hội viên, đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 458,5 tỉ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho 24.000-25.000 lao động/năm.

 

Mặt trận các cấp đã vận động nhân dân tự nguyện đóng góp trên 163 tỉ đồng, hiến tặng 13.733m2 đất, đóng góp hàng ngàn ngày công lao động để xây dựng các công trình hạ tầng, phúc lợi công cộng và bê tông hóa hệ thống kênh mương nội đồng; vận động các gia đình chỉnh trang tường rào, nhà ở, xây dựng khu vui chơi thể thao, nhà văn hóa cộng đồng.

 

Thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, bảo vệ môi trường, các tuyến đường bê tông nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được trang bị hơn 56.000 bóng điện thắp sáng, trồng hàng ngàn cây xanh, hoa dọc các tuyến đường, tuyến phố…

 

Từ năm 2009 đến nay, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực, tạo sự đồng thuận, hưởng ứng của các cơ quan, doanh nghiệp tham gia, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

 

Ngoài các cuộc vận động, còn có các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Gia đình, ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”... Các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ Việt Nam gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

 

Việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh được các cấp Mặt trận triển khai đạt hiệu quả cao, đang ngày càng khẳng định vai trò của MTTQ trong tình hình mới.

 

MTTQ các cấp trong tỉnh đã thực hiện các bước của quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử ĐBQH các khóa IX, X, XI, XII, XIII, XIV và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo dân chủ, đúng luật định; thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội đã được cụ thể hóa tại Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị.

 

Qua hơn 5 năm triển khai, Mặt trận các cấp đã thành lập đoàn giám sát và tổ chức giám sát 511 chuyên đề, nghiên cứu, xem xét 538 chuyên đề; đồng thời tổ chức 189 cuộc hội nghị phản biện xã hội và gửi dự thảo văn bản lấy ý kiến phản biện xã hội 142 cuộc.

 

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ phối hợp với các cơ quan, tổ chức chính trị - xã hội tổ chức hàng chục hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo chính trị của Đại hội Đảng bộ các cấp qua các nhiệm kỳ; hàng ngàn dự thảo luật, nghị quyết, các văn bản quy phạm pháp luật và nhiều dự thảo văn bản khác do Đoàn ĐBQH tỉnh, HĐND, UBND và các cơ quan, đơn vị gửi đến yêu cầu góp ý.

 

Ngoài việc phối hợp thực hiện tốt công tác tổ chức để ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp theo quy định của pháp luật, Mặt trận các cấp đã xây dựng các kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí. Thường xuyên củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; tích cực tham gia công tác hòa giải ở cơ sở. 

 

NGUYỄN HỒNG THÁI

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Tổng biên tập: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek