Thứ Hai, 22/07/2019 04:34 SA
Cùng hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ
Thứ Bảy, 25/08/2018 13:00 CH

Hội LHPN tỉnh vừa phối hợp với Tổ chức Nhân dân Australia vì y tế, giáo dục và phát triển hải ngoại tại Việt Nam (APHEDA Việt Nam) tổ chức hội thảo đánh giá việc thực hiện bình đẳng giới (BĐG), tổng kết 1 năm dự án Thúc đẩy BĐG và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính do APHEDA Việt Nam tài trợ. Tại hội thảo này, nhiều ý kiến, giải pháp thiết thực xung quanh việc thực hiện BĐG được nêu ra.

 

GIÁM ĐỐC QUỐC GIA APHEDA VIỆT NAM HOÀNG THỊ LỆ HẰNG: Tăng cường vai trò, chất lượng hoạt động của đại biểu

 

Với mục tiêu thúc đẩy BĐG và tăng cường vai trò đại diện của phụ nữ tham chính tại Việt Nam, Tổ chức APHEDA phối hợp với Hội LHPN tỉnh thực hiện dự án Thúc đẩy BĐG và nâng cao năng lực phụ nữ tham chính trên địa bàn tỉnh Phú Yên giai đoạn 2017-2021.

 

Dự án không nằm ngoài mục đích góp phần nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của nữ đại biểu HĐND các cấp trong việc thực hiện chức năng giám sát và ra quyết định. Đồng thời tăng cường vai trò, vị trí, chất lượng hoạt động của nữ đại biểu, đặc biệt là nữ đại biểu HĐND xã trong việc xây dựng, thực thi các chính sách ở địa phương với những nỗ lực của các cơ quan ban ngành, đặc biệt là Hội LHPN tỉnh và sự phối hợp của HĐND tỉnh. Ở cấp tỉnh, dự án cũng tăng cường tính kết nối, chia sẻ kinh nghiệm hoạt động của nữ đại biểu HĐND cấp tỉnh thông qua CLB Nữ đại biểu HĐND tỉnh.

 

Gần 1 năm triển khai các hoạt động dự án, Tổ chức APHEDA và Hội Phụ nữ đã lồng ghép, tham vấn UBND tỉnh đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả việc lồng ghép giới trong hoạch định chính sách; đồng thời nâng cao kiến thức cho các nữ đại biểu HĐND các cấp trong quá trình tham gia thảo luận đề xuất các chính sách BĐG ở địa phương.

 

Trên cơ sở những kết quả này, Tổ chức APHEDA sẽ tiếp tục hỗ trợ Phú Yên đẩy mạnh triển khai các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND các cấp; hỗ trợ thành lập mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp huyện trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hoạt động giao lưu, hội thảo, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về hoạt động dự án tại 3 tỉnh Hải Dương, Bắc Kạn, Phú Yên… để thúc đẩy BĐG và tăng cường vai trò đại diện của phụ nữ tham chính tại Phú Yên nói riêng và các tỉnh có dự án triển khai nói chung.

 

CHỦ TỊCH HỘI LHPN TỈNH ĐẶNG THỊ HỒNG NGA: Nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND các cấp

 

Trong khuôn khổ dự án, gần 1 năm qua (từ tháng 10/2017-7/2018), Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ chức APHEDA tổ chức các hoạt động: Thành lập CLB Nữ đại biểu HĐND tỉnh, thành lập nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã, tổ chức hội thảo BĐG và lồng ghép vấn đề BĐG trong hoạch định chính sách ở địa phương. Đồng thời mở 4 lớp tập huấn nâng cao năng lực cho 38 nữ đại biểu HĐND của 6 xã thuộc 2 huyện Phú Hòa, Đồng Xuân về các kỹ năng tham vấn trong ban hành nghị quyết HĐND; kỹ năng giữ mối liên hệ với cử tri và tiếp công dân; kỹ năng giám sát, thảo luận, chất vấn của đại biểu HĐND… Các hoạt động này không chỉ góp phần nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND mà còn tác động tích cực đến các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương về công tác lồng ghép giới và BĐG trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời các ngành cũng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành nhiều chương trình, kế hoạch có lồng ghép yếu tố giới để chỉ đạo thực hiện.

 

Trong năm tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục phối hợp với Tổ chức APHEDA đẩy mạnh các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ đại biểu HĐND các cấp, đề xuất các chỉ số lồng ghép giới; đẩy mạnh hoạt động CLB Nữ đại biểu HĐND tỉnh, nhóm điều phối cấp huyện và mạng lưới nữ đại biểu HĐND cấp xã; tập huấn chuyên sâu về kỹ năng, kiến thức cho nữ đại biểu HĐND cấp xã; tổ chức diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp lồng ghép giới trong xây dựng kế hoạch hoạt động của UBND các cấp; nâng cao vai trò tham mưu của các cấp, ngành và tổ chức Hội trong việc tham mưu đề xuất, giới thiệu nguồn nhân sự nữ cho cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025…

 

* PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH, TRƯỞNG BAN VÌ SỰ TIẾN BỘ CỦA PHỤ NỮ PHAN ĐÌNH PHÙNG: Hãy hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ

 

Dự án Thúc đẩy BĐG và nâng cao năng lực cho phụ nữ tham chính là một dự án rất ý nghĩa, nhân văn với mục tiêu hướng đến tham gia vào BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Qua 1 năm triển khai, tôi đánh giá cao những nỗ lực của Hội LHPN tỉnh cùng những kết quả bước đầu tích cực mà dự án mang lại. Dự án không chỉ nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng cho nữ đại biểu HĐND các cấp mà chắc chắn sẽ còn lan tỏa sang những đối tượng phụ nữ khác trên địa bàn.

 

Ngoài ra, dự án còn góp phần chuyển biến về mặt nhận thức của cộng đồng xã hội đối với việc quan tâm thực hiện BĐG, lồng ghép giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Có thể nói, đây là những kết quả mang tính tiền đề cho hoạt động trong những năm tiếp theo, để đạt những mục tiêu mà dự án đề ra.

 

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu dự án, tôi đề nghị các sở, ban ngành, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh tiếp tục quán triệt quan điểm nhận thức, nâng cao vai trò, trách nhiệm về công tác BĐG và lồng ghép giới trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đơn vị. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên sâu rộng, thiết thực.

 

Tôi cũng đề nghị Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp phải phối hợp đưa hoạt động của dự án cùng với các hoạt động khác của ban triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nhận thức thay đổi thì phải thể hiện bằng hành động, hãy hành động vì sự tiến bộ của phụ nữ, để phát huy hơn nữa vai trò, tiềm năng của phụ nữ tỉnh nhà trong thời gian tới.

 

* PHÓ CHỦ TỊCH HĐND, TRƯỞNG NHÓM ĐIỂU PHỐI HUYỆN ĐỒNG XUÂN VÕ NGỌC HÀ: Quan tâm nhiều hơn nữa đến công tác cán bộ nữ

 

Thực hiện Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước; Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2011-2020 và các kế hoạch hàng năm về thực hiện công tác BĐG và vì sự tiến bộ của phụ nữ, việc thực hiện BĐG trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, việc làm, giáo dục và đào tạo, y tế, văn hóa… trên địa bàn huyện Đồng Xuân đạt được một số kết quả nhất định. Đặc biệt, tháng 10/2017, huyện Đồng Xuân được Hội LHPN tỉnh chọn tham gia dự án Thúc đẩy BĐG và nâng cao năng lực tham chính cho nữ đại biểu HĐND cấp xã.

 

Đây là cơ hội để nâng cao kỹ năng làm việc nhóm của Ban điều phối cấp huyện cũng như kỹ năng hoạt động của nữ đại biểu HĐND cấp xã trong tham gia giám sát, ban hành các quyết định ở địa phương, để ngày càng thực hiện tốt hơn vai trò của người đại biểu dân cử.

 

Để thúc đẩy công tác thực hiện BĐG, theo tôi cần đặt công tác cán bộ nữ trở thành nhiệm vụ có tính chiến lược trong công tác của Đảng, Nhà nước. Trên cơ sở quy hoạch, các cơ quan liên quan có kế hoạch tạo nguồn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, tạo điều kiện để cán bộ nữ cống hiến, trưởng thành, phấn đấu tăng tỉ lệ nữ trong các cấp ủy đảng, cơ quan Nhà nước. Đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ; cung cấp tài liệu, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ; bố trí kinh phí hàng năm cho hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ các cấp...

 

* PHÓ CHỦ TỊCH HĐND XÃ HÒA THẮNG (HUYỆN PHÚ HÒA) ĐOÀN THỊ NGHĨA: Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong xã hội

 

.

Hòa Thắng là xã thuần nông, dân số trên 21.000 người, trong đó nữ giới chiếm hơn 47,8% dân số. Với những nỗ lực về thúc đẩy BĐG, Hòa Thắng đã và đang có những kết quả tích cực trong thực hiện công tác này.

 

Đó là tỉ lệ nữ tham gia vào các chức danh lãnh đạo, quản lý khá cao. Trong đó, tham gia Ban chấp hành Đảng bộ chiếm 26,6%, Ban Thường vụ Đảng ủy 20%; tham gia HĐND xã nhiệm kỳ 2016-2021 chiếm 19,35%. Từ đó, chúng tôi có nhiều lợi thế trong việc tham gia thúc đẩy BĐG tại địa phương, từ khâu quy hoạch cán bộ cho đến công tác sắp xếp, đề bạt, cân nhắc, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như việc hoạch định các chủ trương, chính sách của địa phương có liên quan đến phụ nữ. Qua đó góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để chị em có cơ hội vươn lên bình đẳng với nam giới.

 

Đề nghị các cấp, ngành tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để phụ nữ có cơ hội học tập, tham gia các hoạt động xã hội, phát huy vai trò, năng lực, nâng cao vị thế của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội.

 

NGỌC QUỲNH (ghi)

BÌNH LUẬN
Mã xác nhận:Nhập mã:

  
Loại Mua Bán
Đvt: triệu đồng/lượng
  
THỜI TIẾT
LIÊN KẾT
Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên - Địa chỉ: http://www.baophuyen.com.vn
Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Phú Yên - Giấy phép hoạt động báo chí in số 1958/GP-BTTTT ngày 23 tháng 11 năm 2011
Giấy phép thiết lập trang tin điện tử tổng hợp trên mạng internet số: 22/GP-TTĐT ngày 27 tháng 3 năm 2015
Phó Tổng biên tập phụ trách: Đào Phạm Hoàng Quyên
Tòa soạn: 62 Lê Duẩn, phường 7, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Điện thoại: (0257) 3841519, (0257) 3842488 - Fax: (0257) 3841275 - Email: toasoandientu@baophuyen.com.vn
Ghi rõ nguồn "Trang thông tin điện tử Báo Phú Yên" khi sử dụng thông tin từ website này
Trang chủ | Toà soạn | Quảng cáo | Đặt báo | Liên hệ
Bản quyền 2005 thuộc Báo Phú Yên Online
Thiết kế bởi nTek